Bilten rizika Preuzmite PDF

Opservatorija za Ilegalne Ekonomije u Jugoistočnoj Evropi

Izdanje
10
Okt–Nov
2021

Sažetak najvažnijih informacija

 1. Balkanske zemlje imaju lošu ocenu prema Globalnom indeksu organizovanog kriminala za 2021. godinu.

  Rezultati Globalnog indeksa organizovanog kriminala od strane Globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala (GI-TOC) pokazuju da zemlje Zapadnog Balkana imaju višu ocenu od globalnog proseka u pogledu kriminaliteta. Zapravo, četiri od šest zemalja zapadnog Balkana (WB6) nalaze se među 10 zemalja sa najvišim ocenama u Evropi po pitanju kriminaliteta. Ovaj region takođe odražava globalni trend istaknut u Indeksu, da su akteri povezani sa državom najdominantniji tip kriminalnih aktera na svetu. Međutim, zemlje ovog regiona su takođe generalno imale višu ocenu od globalnog proseka u pogledu otpornosti na organizovani kriminal.

  Pročitaj više

 2. Razbijanje mita o postojanju balkanskog kartela.

  Mediji i organi za sprovođenje zakona, uključujući Evropol, često pripisuju kriminal u regionu „balkanskom kartelu“. Međutim, iako postoje jasni međuetnički obrasci saradnje među kriminalnim grupama u regionu, nema naznaka da te grupe pripadaju strukturi u stilu kartela.

  Pročitaj više

 3. Upotreba kriptovaluta dobija na snazi u regionu.

  Povećana upotreba kriptovaluta na Zapadnom Balkanu donosi nove mogućnosti, ali i dodatne rizike kao što je pranje novca. Posmatramo kako kriptovalute funkcionišu, pružamo primere rudarenja kriptovaluta u regionu i ispitujemo izazove sa kojima se region suočava, posebno u vezi sa kriptovalutama kao elementom nedozvoljenih finansijskih tokova.

  Pročitaj više

 4. Izgradnja mostova između civilnog društva i vlade u Severnoj Makedoniji.

  Opservatorija za ilegalne ekonomije u jugoistočnoj Evropi trenutno vodi niz dijaloga o otpornosti u svakoj od šest zemalja Zapadnog Balkana. U ovom tekstu se razmatra sastanak održan u Skoplju i ističu izazovi i mogućnosti jačanja saradnje između civilnog društva i vlade u sprečavanju i borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.

  Pročitaj više

 5. Oslobađanje „zarobljene“ države: Intervju sa makedonskom nevladinom organizacijom Eurothink.

  Severna Makedonija ima aktivno civilno društvo koje se bavi mnogim pitanjima, uključujući pitanja vezana za organizovani kriminal i korupciju. Razgovaramo sa Eurothink-om – Centrom za evropske strategije, jednom od vodećih nevladinih organizacija u zemlji, o njegovim ciljevima i aktivnostima i fokusu na borbu protiv kriminala u životnoj sredini.

  Pročitaj više

O ovom broju

Dobro došli u deseti broj Biltena rizika koji je izdala Opservatorija za ilegalne ekonomije u jugoistočnoj Evropi Globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala (GI-TOC). U ovom broju analiziramo glavne nalaze vezane za Balkan iz prvog Globalnog indeksa organizovanog kriminala, koji je izradio GI-TOC. Za detaljniju analizu, uključujući profile svih zemalja regiona, posetite ocindex.net.

U našim istraživanjima o ilegalnim ekonomijama u jugoistočnoj Evropi povremeno nailazimo na izraz „balkanski kartel“. Iako su kriminalne grupe sa Zapadnog Balkana postale transnacionalne i, u nekim slučajevima, moćnije poslednjih godina, naš osećaj je bio da nisu ujedinjene kao što mediji ponekad impliciraju. Stoga smo ispitali ovaj termin i poreklo mita i ustanovili da je situacija složenija od posmatranja balkanskih kriminalnih grupa kao džinovske hobotnice sa definisanim rukovodstvom koje kontroliše njene pipke.

Trenutno se mnogo priča o kriptovalutama, pri čemu cena bitkoina dostiže rekordnu visinu od preko 55 000 € po jedinici, ali raste i debata oko regulisanja kriptovaluta. U našem radu na ilegalnim finansijskim tokovima i analizi zaplene imovine sve češće vidimo reference na korišćenje kriptovaluta od strane kriminalnih grupa na Zapadnom Balkanu i sa Zapadnog Balkana. Za sada je upotreba kriptovaluta u regionu relativno ograničena. Međutim, to je pitanje koje zaslužuje pažnju, pre svega finansijskih istražitelja u zemljama WB6.

Finansijskim sredstvima naših finansijskih partnera, uključujući Nemačku, Norvešku i Holandiju, u mogućnosti smo da podržimo organizacije civilnog društva u jugoistočnoj Evropi koje sprovode aktivnosti za jačanje otpornosti na organizovani kriminal. Deo ovog rada uključuje niz dijaloga o otpornosti u svakoj od šest zemalja zapadnog Balkana. Prvi sastanak održan je 22. i 23. septembra 2021. godine u Skoplju, a do početka decembra uslediće još pet sastanaka.

Tematski izveštaji će biti objavljeni o nekim od glavnih tema koje su obuhvaćene dijalozima i projektima koje sprovode organizacije civilnog društva (OCD) u regionu, a to su omladina, rod i društvena društvena ponovna upotreba oduzete imovine. U ovom Biltenu izveštavamo o dijalozima o otpornosti koje smo organizovali u Skoplju, posebno o naporima za jačanje saradnje između civilnog društva i vlade.

Tokom boravka u Skoplju, razgovarali smo sa dvojicom lidera nevladine organizacije Eurothink – Centra za evropske strategije u okviru našeg mesečnog fokusa na OCD koje rade na povećanju otpornosti na organizovani kriminal. Njihov rad je posebno usmeren na jačanje implementacije poglavlja 24 pravne tekovine EU u Severnoj Makedoniji, koja se odnosi na pravosuđe, slobodu i bezbednost.

Na kraju ovog broja prikazujemo pregled nedavnih publikacija vezanih za organizovani kriminal i korupciju na Zapadnom Balkanu i prikazujemo nove i predstojeće izveštaje GI-TOC-a.

Ukoliko imate predlog za priču ili želite da pružite povratne informacije, obratite se na adresu almedina.dodic@globalinitiative.net.