O Bilteni rizika

Bilteni rizika su redovni rezultati naših regionalnih opservatorija, koji koriste mreže civilnog društva za pružanje novih podataka i kontekstualizaciju trendova vezanih za mreže organizovanog kriminala, nelegalnu trgovinu i državne odgovore na njih. Ukoliko želite da se pretplatite na buduća izdanja Biltena rizika, prijavite se ovde ili pošaljite imejl na adresu almedina.dodic@globalinitiative.net.

O globalnoj inicijativi

Globalna inicijativa protiv transnacionalnog organizovanog kriminala je globalna mreža od 500 stručnjaka širom sveta. Globalna inicijativa pruža platformu za promociju šire debate i inovativnih pristupa, koji su gradivni elementi inkluzivne globalne strategije protiv organizovanog kriminala.

www.globalinitiative.net

Ova publikacija je sastavljena uz finansijsku podršku Fonda za prevenciju konflikata, stabilnost i bezbednost Ujedinjenog Kraljevstva. Njen sadržaj je isključiva odgovornost Globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala (GI-TOC) i ne odražava nužno stavove Ujedinjenog Kraljevstva.