Savladavanje kriminala: Borilačke veštine za osnaživanje mladih Albanaca.

U okviru naše serije razgovora sa inspirativnim predstavnicima OCD koji jačaju otpornost lokalnih zajednica na organizovani kriminal na Zapadnom Balkanu, razgovaramo sa Elionom Pukom, majstorom borilačkih veština i predsednikom tekvondo kluba “Vllaznia” u Skadru, u Albaniji.

Elion Puka, majstor borilačkih veština i predsednik tekvondo kluba “Vllaznia” u Skadru, u Albaniji.

Elion Puka, majstor borilačkih veština i predsednik tekvondo kluba “Vllaznia” u Skadru, u Albaniji.

Šta vas je inspirisalo da otvorite klub i fokusirate se na omladinu?
Mladi su bili ti koji su mene inspirisali da otvorim borilački klub u Skadru. Tekvondo sam počeo da treniram 2000. godine. Tri godine kasnije, emigrirao sam u Italiju, gde sam nastavio da se bavim ovim sportom. Svaki put kad sam se vraćao kući, mladi su mi sa entuzijazmom postavljali pitanja o učenju ovog sporta. Uslovi u to vreme su bili loši, pa sam zbog toga našao slobodan prostor na otvorenom, gde sam mogao da organizujem malu grupu mladih i držim im prve časove. Zamolili su me da demonstriram tehnike i vežbam sa njima. Bili su željni da nauče nešto novo. Svaki put kad sam odlazio u Italiju, imao sam osećaj da treba da se vratim u svoj grad i otvorim borilački klub za mlade. Posle višegodišnje prakse, treneri u Italiji su mi rekli da sam spreman da otvorim svoj klub.

Šta motiviše ljude da se pridruže klubu? Iz kakve sredine dolaze?
Članovi kluba dolaze iz različitih sredina i njihovi motivi se razlikuju. Neki dolaze jer imaju prijatelje u klubu koji ih ohrabruju da im se pridruže. Drugi vide borilačke veštine na televiziji i žele da ih isprobaju. Društveni miljei iz kojih dolaze naši članovi su raznoliki: neki su iz bogatih porodica, neki su iz srednje klase, a ima i onih koji potiču iz neprivilegovanih slojeva. Imamo i pripadnike romske zajednice. Praktikujemo jednak tretman prema svima i pokušavamo da ih integrišemo. Veoma smo srećni što imamo tako članstvo koje odražava raznolikost skadarske zajednice.

Da li su neki mladi ljudi u okruženju posebno ranjivi na organizovani kriminal?
Mislim da glavni razlog što neki mladi ljudi ispoljavaju devijantno ponašanje leži u slabom obrazovanju. A tu je manjak mogućnosti za zapošljavanje. Sve veći broj mladih se okreće nasilju i organizovanom kriminalu. Time ne šteti samo ugledu našeg grada, već podriva i identitet naše omladine. Kao društvo, moramo više da ulažemo u obrazovanje, uključujući tu i sport. Mladima je potrebno više mogućnosti za društvene, kulturne i sportske aktivnosti.

Da li sport i klubovi poput vašeg pružaju mladima alternativni način života u odnosu na kriminal? Koji je značaj sporta u životu mlade osobe?
Bavljenje sportom pomaže mladim ljudima da izbace negativnu energiju i drži ih podalje od opasnosti kao što su kriminal i nasilje. Kao klub, sebe i svoje članove držimo podalje od svih vrsta kriminalnih aktivnosti. Naš klub svakom članu jasno stavlja do znanja da verujemo u naporan i pošten rad. Ovaj pristup pomaže našim učenicima da neguju vrline i da te vrline dele sa zajednicom. Isto tako, ohrabrujemo ih da traže pozitivne uzore u društvu i da i sami budu dobri uzori drugima.

Da li drugačije pristupate obuci mladića i devojaka?
Jednako se odnosimo prema našim ženskim i muškim članovima. Sjajno je videti sve veći broj devojaka koje se pridružuju našem klubu i da veoma dobro vežbaju. Mnogo zasluga za to ide mojoj ženi, koja je takođe trener i suosnivač kluba. Njen primer je izazov za ovaj grad u čijem je mentalitetu da se borilačkim veštinama bave samo muškarci. Pored toga što je izvanredan sportista i trener, njeno prisustvo unosi u klub dosta pozitivne energije. Zahvaljujući njoj, raste broj devojaka u klubu i imamo mnogo uspešnih priča.

Kroz tekvodno, klub nastoji da promoviše disciplinu i omladini u Skadru pruži pozitivne uzore.

Kroz tekvodno, klub nastoji da promoviše disciplinu i omladini u Skadru pruži pozitivne uzore.

Kako kroz obuku podižete svest o organizovanom kriminalu?
Vodimo računa o svakom pojedincu koji želi da trenira u našem klubu; trudimo se da razumemo njihov način razmišljanje i ciljeve obuke. Objašnjavamo im prednosti i opasnosti od zloupotrebe sporta – na primer, u slučaju korišćenja tih veština na neetički ili nezakonit način. Srećom, do sada nismo imali nijedan slučaj gde je naš sport bio korišćen kao oružje ili zloupotrebljen u kriminalne svrhe. Naprotiv, borilačke veštine imaju tendenciju da ojačaju samodisciplinu.

Da li ikada brinete da bi obuka mladića borilačkim veštinama doprinela tome da postanu bolji borci na ulici?
Neki ljudi koji su se obratili našem klubu su bili hiperaktivni i imali probleme u ponašanju. Takvi teški pojedinci zahtevaju posebnu pažnju jer lako budu izloženi nasilju, a mogu da nanesu štetu ako nisu stručno obučeni. U takvim slučajevima – a bilo ih je samo nekoliko – uspešno smo kanalisali njihovu energiju kroz dijalog i individualne treninge. U retkim slučajevima, takvi su napuštali klub. Ali većina ostaje, i sa njima razgovaramo o njihovim problemima, dajemo im bezbedan prostor za trening i naglašavamo važnost etike, discipline i napornog rada. Preokretanje tako teških situacija u pozitivne promene može dati dobre primere društvu.

Sa kojima izazovima se suočavate u radu sa mladim članovima vašeg kluba i kako ih prevazilazite?
Naš primarni cilj je da usadimo nultu toleranciju prema nasilju i organizovanom kriminalu. Zato smo se prijavili za Fond za otpornost Globalne inicijative. U stalnoj smo komunikaciji sa članovima našeg kluba sa ciljem da kod njih izgradimo dobar karakter i nastojimo da ih inspirišemo i motivišemo pozitivnim uzorima. Takođe, pred njih stavljamo izazov da daju konkretan doprinos društvu, posebno u školi. Ohrabrujemo ih da naporno rade na postizanju dobrih rezultata u sportu i u školi, te da postanu konstruktivni građani u društvu.

Kako vi i vaši treneri kroz sportske treninge prenosite polaznicima poruke čiji je cilj da ih osnažite i udaljite od droge i kriminala?
Dok im objašnjavamo tehniku ili pokret, istovremeno im prenosimo i važne poruke o tome kako da održavaju svoje telo u formi i upozoravamo ih na ono što šteti telu i umu. Uzimajući to u obzir, ovo je područje gde bismo mogli da imamo koristi od više vežbanja. Istovremeno se trudimo da ojačamo timski duh, kako među trenerima, tako i među polaznicima. U svom pristupu, nastojimo da promovišemo kombinaciju discipline i usklađenosti; ta dva zajedno mogu da stvore pozitivnu energiju u okviru tima, da osnaže mlade i promene ponašanje kod problematične omladine.

Da li javne institucije podržavaju korišćenje sporta kao načina da se mladi udalje od kriminala?
Dosadašnja saradnja sa javnim institucijama je bila loša, ali se ona popravlja. Na sopstvenu inicijativu, često smo organizovali grupe sportista i radili demonstracije na otvorenom u cilju promocije sporta među mladima tokom državnih praznika. Nažalost, pre Fonda za otpornost, lokalne vlasti nam se nikada nisu obratile radi saradnje na promovisanju pozitivnih uzora u društvu. Ovim projektom smo postili napredak i saradnja je sve bolja.

Kakve su vam mogućnosti postale otvorene zbog saradnje sa Fondom za otpornost?
Ovaj projekat nam je dao priliku da izgradimo kapacitete naših trenera za upravljanje mladim ljudima koji su izloženi organizovanom kriminalu. U saradnji sa različitim stručnjacima, organizovaćemo posebnu obuku za naše trenere o rizicima koje organizovani kriminal predstavlja za omladinu, kao i o veštinama podučavanja i komunikacije u svrhu upravljanja mladim ljudima sa problemima u ponašanju. Pored toga, sa ovim projektom preduzimamo inicijativu u obraćanju lokalnim institucijama sa ciljem uspostavljanja dugoročne saradnje na promociji pozitivnih uzora mladima i informisanju o pretnjama koje donosi organizovani kriminal.

Potpisujemo memorandume o saradnji sa srednjim školama u lokalnim žarištima kriminala sa ciljem da im omogućimo besplatne časove kako bismo promovisali sport i pozitivne uzore u društvu. Takođe, planiramo da svoj domet među mladima proširimo organizovanjem javnog konkursa za mlade iz cele zemlje gde će im poznate ličnosti preneti poruke čiji je cilj udaljavanje o kriminala i nasilja.