Bilten rizika Preuzmite PDF

Opservatorija za ilegalne ekonomije u Jugoistočnoj Evropi

Izdanje
11
Decembar
2021

Sažetak najvažnijih informacija

 1. Veze između politike, etničke pripadnosti i organizovanog kriminala na severu Kosova.

  Kosovska policija je sredinom oktobra upala u Mitrovicu u sklopu niza operacija čiji je cilj bio razbijanje uporišta organizovanog kriminala. Ono što je počelo kao ciljana operacija sprovođenja zakona brzo se pretvorilo u sukob policije i razjarenih građana. Sever Kosova se često opisuje kao žarište organizovanog kriminala, ali kako izgleda kriminalno podzemlje u oblasti severno od reke Ibar?

  Pročitaj više

 2. Kakav bi uticaj inicijativa “Otvoreni Balkan” mogla imati na organizovani kriminal?

  Albanija, Severna Makedonija i Srbija dobro napreduju sa idejom koja stoji iza inicijative Otvoreni Balkan a to je stvaranje ekonomske zone koja bi dodatno unapredila političke i ekonomske odnose i osnažila kulturne veze između tri države. Nastojanja da se promoviše bolja regionalna integracija, bilo kroz inicijativu Otvoreni Balkan ili Zajedničko regionalno tržište, takođe bi trebalo da iskoristiti kao priliku za jačanje regionalne saradnje na sprovođenju zakona u borbi protiv organizovanog kriminala.

  Pročitaj više

 3. Kriminalne grupe u Albaniji zloupotrebljavaju postojanje krvne osvete.

  Albansko društvo se ponekad karakteriše kao nasilno zbog surovih kulturoloških normi, kao što je krvna osveta. Međutim, taj običaj je uglavnom ograničen na severni deo Albanije i sve ređe se praktikuje. Ipak, organizovane kriminalne grupe su krvnu osvetu iskoristile kao instrument za pojačavanje faktora straha, dok su je neki od azilanata zloupotrebljavali služeći se lažnim potvrdama u kojima su tvrdili da su žrtve krvne osvete.

  Pročitaj više

 4. Lokalne inicijative: Dijalozi o otpornosti na Zapadnom Balkanu.

  Tokom oktobra i novembra, Opservatorija ilegalnih ekonomija u Jugoistočnoj Evropi nastavila je sa održavanjem „dijaloga o otpornosti“ u šest glavnih gradova zapadnog Balkana. Energični razgovori vodili su se u Tirani, Beogradu, Sarajevu i Prištini. Sastanci su pružili priliku organizacijama civilnog društva (OCD) da se okupe i razmene stavove o trenutnim aktivnostima, kao i da razgovaraju o izazovima sa kojima se suočavaju u svom radu. Neke od najdinamičnijih diskusija vodili su predstavnici civilnog društva i vlada na temu kako mogu efikasnije sarađivati na pitanjima kao što su migracije, korupcija i droga.

  Pročitaj više

 5. Savladavanje kriminala: Borilačkim veštinama do osnaživanja mladih Albanaca.

  U sklopu serije razgovora sa predstavnicima organizacija civilnog društva na Zapadnom Balkanu koji jačaju lokalnu otpornost na organizirani kriminal, razgovaramo s Elionom Pukom, majstorom borilačkih veština i direktorca “Vllaznia” tae kwon do kluba u Skadru, u Albaniji, o njegovom radu korišćenja borilačkih veština kako bi osnažio mlade ljude i držao ih podalje od kriminala.

  Pročitaj više

O ovom broju

Dobro došli u jedanaesti broj Biltena rizika koji je izdala Opservatorija ilegalnih ekonomija u Jugoistočnoj Evropi (SEE-Obs) Globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala (GI-TOC). Kao i obično, počećemo sa profilisanjem žarišta organizovanog kriminala, a ovaj put to je region severa Kosova. Istražujemo šta se dešava iza političke retorike i detaljnije sagledavamo privredu kriminala u ovom podregionu, posebno krijumčarenje zabranjene robe.

Uprkos bombastičnim najavama inicijative “Otvoreni Balkan”, postoji i izvesna skepsa prema njoj. Razmotrićemo potencijalne posledice koje otvorenije granice mogu imati na kriminal uz naglasak na potrebu za sveobuhvatnijom regionalnom saradnjom na sprovođenju zakona. Upozoravamo da ono što nije potrebno, barem na početku, jeste stvaranje još jednog regionalnog tela za sprovođenje zakona – ima ih sasvim dovoljno, ako ne i previše. Ipak, potrebna je opsežnija saradnja i bolja koordinacija aktivnosti koja bi se mogla pojačati efikasnijom upotrebom tela kao što je proces Integrativnog upravljanja unutrašnjom bezbednošću, koji je deo napora EU da unapredi bezbednosnu saradnju na zapadnom Balkanu.

Takođe, predstavićemo pregled četiri dijaloga o otpornosti koje je Opservatorija organizovala u oktobru i novembru nakon inicijalnog sastanka održanog u septembru u Skoplju. Ovi sastanci u Tirani, Beogradu, Sarajevu i Prištini održani su prema pravilima Chatam House-a (po kojima se informacije koje se obelodanjuju mogu prijaviti, ali se izvor ne može identifikovati), tako da je teško čitaocu preneti atmosferu koja je vladala u prostoriji ili energične rasprave, naročito između predstavnika civilnog društva i vlada država. Međutim, sastanci su bili ključni za izgradnju mostova između istraživačkih novinara, akademika i predstavnika nevladinih organizacija, kao i između civilnog društva i vlade. Oni su takođe bili prilika da se regionu predstavi GI-TOC nakon skoro dve godine trajanja pandemije COVID-19, da se obnove kontakti, formiraju nova partnerstva i ojačaju mreže protiv organizovanog kriminala. Poslednji sastanak u seriji biće održan sredinom decembra u Podgorici, u Crnoj Gori.

Krvna osveta u Albaniji je praksa koja ostaje obavijena velom tajnosti i misterije. Na osnovu običaja koji potiče iz 15. veka, krvna osveta je i dalje prisutna na nekoliko mesta u Albaniji, posebno na severu zemlje. Potencijalne žrtve ostaju trajno zatvorene u kući ili su prinuđene da beže – u druge delove Albanije ili u inostranstvo. Na osnovu istraživanja iz prve ruke, sagledaćemo koliko je uobičajena ta praksa, njene veze sa organizovanim kriminalom i šta albanske vlasti preduzimaju da bi se prestalo sa takvom praksom.

Bilten se završava intervjuom sa korisnikom Fonda za otpornost, gospodinom Elionom Pukom, majstorom tekvonda koji se vratio iz Italije u svoj rodni grad Skadar u Albaniji, kako bi mlade ljude u svojoj zajednici podučavao borilačkim veštinama. Sa njim razgovaramo o pretnji koju organizovani kriminal predstavlja u Skadru, kao i o tome kako sport može da doprinese snažnijoj otpornosti mladih na organizovani kriminal i nasilje.

Pominjanje Kosova u ovom izveštaju ne dovodi u pitanje ničije stavove u pogledu njegovog statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti UN 1244/1999 i savetodavnim mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.

Ukoliko imate predlog za priču ili želite da pružite povratne informacije, pišite na adresu almedina.dodic@globalinitiative.net.