Bilten rizika Preuzmite PDF

Opservatorija za Ilegalne Ekonomije u Jugoistočnoj Evropi

Izdanje
3
Decembar–Januar
2020–2021

Sažetak najvažnijih informacija

 1. Profitiranje od pandemije: COVID-19 i korupcija.

  Drugi talas pandemije COVID-19 zahvatio je Zapadni Balkan. Mnoge zemlje su zatvorene što je smanjilo transparentnost javnih nabavki i prostor za civilno društvo i medije da izveštavaju o korupciji i organizovanom kriminalu. Kriminalci i korumpirani zvaničnici su vrlo brzo u tome videli priliku za ostvarenje ličnog profita. Istražujemo kako je pandemija razotkrila slabosti prouzrokovane lošim upravljanjem i korupcijom i kako može da pogorša ionako nestabilne socijalno-ekonomske i zdravstvene uslove.

  Pročitaj više

 2. Gužva na Koridoru 10: krijumčarenje migranata kroz severnu Makedoniju.

  Tokom 2015. godine gotovo 700 000 izbeglica i migranata putovalo je iz Grčke kroz Severnu Makedoniju, krećući se prema severu ka Srbiji i EU, duž Koridora 10. Iako je balkanska ruta zatvorena u martu 2016. godine, nastavlja se protok ljudi kroz Severnu Makedoniju. Ovaj članak mapira glavne rute i istražuje kako se migranti krijumčare, naročito preko čvorišta oko južne granice sa Grčkom i Srbijom na severu.

  Pročitaj više

 3. Jačanje poverenja između policije i carine u jugoistočnoj Evropi.

  Od svog osnivanja 1999. godine, Centar za sprovođenje zakona u jugoistočnoj Evropi (SELEC), sa sedištem u Bukureštu, unapređuje saradnju među policijskim i carinskim službenicima u borbi protiv transnacionalnog, ozbiljnog i organizovanog kriminala u regionu. Generalna direktorka Snejana Maleeva iz Bugarske objašnjava aktivno&sti SELEC-a, uključujući obuku, zajedničke operacije i analize, kao i unapređivanje saradnje među tužiocima.

  Pročitaj više

 4. Obećanja koja ispunjavamo: nadgledanje obećanja o borbi protiv korupcije na Zapadnom Balkanu.

  Berlinski proces pokrenut je 2014. godine s ciljem olakšavanja regionalne saradnje među zemljama Zapadnog Balkana i jačanja evropskih integracija i bezbednosti. U julu 2018. godine, na Londonskom samitu, pet zemalja Zapadnog Balkana (a zatim i Srbija 2019.) potpisale su antikorupcijske sporazume. Posmatramo kako se korupciji pristupilo u okviru Berlinskog procesa i procenjujemo u kojoj meri zemlje ispunjavaju svoje obaveze u borbi protiv korupcije.

  Pročitaj više

 5. Jačanje otpornosti i pomirenja u Mostaru.

  Grad Mostar, na jugu Bosne i Hercegovine, žarište je organizovanog kriminala, posebno za trgovinu drogom i šverc oružja. Zbog slabog policijskog rada, grad je postao utočište za kriminalce iz regiona koji se kriju od drugih kriminalnih grupa ili beže od zakona. Huliganizam je takođe problem u gradu. Intervjuisali smo Almira Denju, predsednika lokalne nevladine organizacije Klub MASA Mostar (Mutual Action for Strengthening Alternative), o njenom radu na promociji prihvatanja i pomirenja u zajednici, posebno među mladima i ljudima na marginama društva.

  Pročitaj više

O ovom broju

U trećem broju Biltena rizika koji je proizvela Opservatorija civilnog društva za borbu protiv organizovanog kriminala u jugoistočnoj Evropi nastavljamo da se fokusiramo na uticaj virusa COVID-19 na političku ekonomiju Zapadnog Balkana. Dok drugi talas pandemije hara regionom, posmatramo kako kriminalci i korumpirani službenici koriste priliku da zarade na račun građana i kako COVID-19 razotkriva slabosti u zdravstvenim sistemima i upravljanju u zemljama Zapadnog Balkana.

Prateći Berlinski proces i nedavni samit u Sofiji od 10. novembra 2020, podsećamo na antikorupcijska obećanja sa samitu u Londonu u julu 2018. godine u okviru istog procesa. Ističemo da iako je postignut određeni napredak u ispunjavanju ovih obećanja, u pojedinim zemljama je čak došlo do nazadovanja. Globalna inicijativa protiv transnacionalnog organizovanog kriminala (GI-TOC) uskoro će objaviti procenu koliko su države dobre u ispunjavanju datih antikorupcijskih obećanja u okviru Berlinskog procesa.

Pre pet godina, 2015. godine, stotine hiljada tražilaca azila i migranata prošlo je kroz Balkan na putu ka EU. Iako je balkanska ruta proglašena zatvorenom u martu 2016. godine, migranti se i dalje krijumčare kroz region. U ovom broju biltena fokusiramo se na to gde i kako se krijumčare kroz Severnu Makedoniju.

Iako je fokus ovog biltena uglavnom na rizicima od organizovanog kriminala i korupcije na Zapadnom Balkanu, prikazaćemo i šta se sve radi na polju njihovog suzbijanja. Na primer, ovog meseca se fokusiramo na rad SELEC-a, koji već dve decenije unapređuje saradnju između policijskih i carinskih službenika u borbi protiv transnacionalnog, ozbiljnog i organizovanog kriminala u regionu. U našem serijalu o otpornosti razgovarali smo se predsednikom nevladine organizacije MASA sa sedištem u podeljenom i kriminalom razorenom gradu Mostaru u Bosni i Herecegovini. Pričali smo o tome kako MASA vidi problem organizovanog kriminala u svojoj zajednici i šta rade kako bi osnažili mlade i integrisali ljude sa margina društva, u čemi ih podržava i Fond za otpornost Globalne inicijative.

Kao i uvek, ako imate komentar ili ideje za Bilten rizika ili biste želeli da date svoj doprinos, molimo vas da kontaktirate almedina.dodic@globalinitiative.net.