Digitalne opasnosti: znakovi upozorenja iz Severne Makedonije.

Krajem januara 2021. godine, policija u Severnoj Makedoniji razbila je grupu od više od 7.000 ljudi koji su koristili aplikaciju za razmenu poruka Telegram da bi delili eksplicitne slike i video zapise žena i devojčica.1 Na forumu poznatom kao „Javna soba” (kreiranom 2019. godine), članovi su delili pornografski sadržaj i pedo-pornografski materijal, uključujući gole slike tinejdžerki iz lokalne zajednice. Materijal je prethodno hakovan, kraden, fotošopovan ili na drugi način pribavljan na nezakonit način, zajedno sa ličnim podacima žrtava poput imena, prezimena i telefonskih brojeva.

Iako je grupa prvi put otkrivena u januaru 2020. godine i četiri osobe su uhapšene, do januara 2021. godine ona se ponovo pojavila, što je dovelo do negodovanja javnosti zbog neaktivnosti policije. Slični slučajevi su zabeleženi i u Srbiji u martu 2021. godine, kada je nekoliko prestupnika uhapšeno zbog razmene pedo-pornografskog materijala i osuđeno na kaznu zatvora do 10 godina.2 Takvi slučajevi prikazuju rastuću opasnost od tehnološki potpomognutog kriminala, uključujući sajber zastrašivanje, seksualno iskorišćavanje i iznuđivanje na Zapadnom Balkanu, kao i izazove sa kojima se suočavaju snage reda.

U Severnoj Makedoniji, koja broji oko 2,1 miliona stanovnika, registrovano je 2,24 miliona mobilnih telefona - više telefona nego ljudi.3 Prema informacijama iz januara 2020. godine, 81% stanovništva Severne Makedonije koristi internet, a 53% stanovništva su aktivni korisnici društvenih mreža. A taj trend se povećava, delom i zbog Kovida 19, a posebno zato što deca provode više vremena na mreži zbog daljinskog obrazovanja i lokdauna. Brzina i razmere ove promene zatekli su vlasti, roditelje i decu nespremne.4

Kao i u drugim delovima sveta, na internetu su posebno aktivni mladi. Gotovo 75% mladih ljudi u Severnoj Makedoniji između 15 i 19 godina ima profil na društvenim mrežama.5 Veći deo onih koji koriste društvene mreže pristupaju svojim nalozima sa pametnih telefona.6 Deca i mladi takođe provode više vremena igrajući se na mreži i sve više susreću nove prijatelje putem takvih foruma, kao i putem društvenih medija.7

Iako veća digitalizacija ima mnogo prednosti, ona sa sobom nosi i opasnosti. Slučaj „Javne sobe” pokazuje rizike od krađe ili eksploatacije podataka i uznemiravanje koje može posledično nastati.8 Pored toga, platforme za igre - i društveni mediji uopšte - zloupotrebljavaju se da bi se deca vrbovala za seksualno uznemiravanje i eksploataciju. Mladi ljudi su takođe podložni štetnom i nasilnom sadržaju, maltretiranju preko Interneta i radikalizaciji.

Glavni izazov je to što se privatnost dece i mladih može lako ugroziti. Da bi ostali prepoznatljivi među svojim konkurentima na mreži, mladi ljudi kreiraju korisnička imena koja se zasnivaju na njihovim stvarnim imenima, ili koja mogu da otkriju druge lične podatke, poput njihove lokacije ili starosti. Ovo olakšava mrežnim predatorima i sajber kriminalcima da manipulišu podacima, ćaskanjem ili fotografijama radi krađe identiteta, vrbovanja ili seksualnog iznuđivanja.9

Mladi ljudi su takođe podložni uticaju štetnih sadržaja, sajber zastrašivanju, pa čak i seksualnom iskorišćavanju u komercijalne svrhe. Ponekad je to posledica informacija koje mladi otkrivaju svesno (iako naivno); u drugim slučajevima, hakeri mogu pristupiti njihovim veb kamerama ili mikrofonima i koristiti ih za vršenje nezakonitih aktivnosti i kršenje privatnosti dece i mladih. Samo 11% intervjuisanih učenika u Severnoj Makedoniji zna za hakovanje veb kamere ili mikrofona i za posledice do kojih to može dovesti.10

Još jedna pretnja je prikupljanje podataka sa profila mladih. Marketing i prikupljanje korisničkih podataka u zamenu za bihevioralni targeting ili kontekstualno oglašavanje ugrađeni su u sastav savremenih šema zarade od igara na sreću.12 Da bi se sproveo bihevioralni targeting, prikupljaju se i kombinuju višestruki bitovi podataka kako bi se razvili sofisticirani profili korisničkih segmenata i izgradio profil karakteristika i demografije pojedinih korisnika.13 U slučaju igranja na mreži, neke kompanije mogu prikupljati podatke ne samo o obrascima ponašanja korisnika, već i o njihovoj interakciji sa drugim korisnicima, o ponašanju na mreži pre i posle igranja onlajn igre i o ponašanju na više uređaja i usluga povezanih sa njihovim uređajem za igre. Problem s tim ko je vlasnik ovih podataka, kako se oni štite, dele i prodaju (kako privatnim kompanijama, tako i kriminalnim grupama) je novo pitanje koje zahteva veću pažnju i regulativu.14

Neovlašćene prakse dobavljača na mreži izazivaju zabrinutost u pogledu privatnosti mladih. To pitanje privlači sve veću pažnju međunarodnih organizacija poput Ujedinjenih nacija,15 Saveta Evrope16 i EU.17 Na primer, EU je usvojila Opštu uredbu o zaštiti podataka, koja sadrži pravila namenjena zaštiti dece od nezakonitog prikupljanja podataka, uz stroge kazne za kompanije koje ih ne poštuju.18

Ukratko, opasnosti za decu na mreži su višestruke i raznolike. Komplikuju ih nedovoljna svest roditelja i dece, nedostatak podataka, nedostatak znanja i kapaciteta policije koja istražuje kriminal na mreži, neadekvatno zakonodavstvo i ograničena saradnja između organa za sprovođenje zakona i pružalaca IT usluga u inostranstvu.

Prvi korak je da vlade priznaju postojanje sve veće opasnosti od eksploatacije na mreži. Neophodno je i adekvatno zakonodavstvo, ali ono nije dovoljno. Potrebno je posvetiti veću pažnju podizanju svesti roditelja i dece o potencijalnim opasnostima i o poboljšanju budnosti i pismenosti na mreži. U Severnoj Makedonji, pokrenuto je nekoliko inicijativa za rešavanje problema predatorstva na mreži, sajber zastrašivanja i sajber kriminala, kao i dezinformacije i radikalizacije na mreži. Ministarstvo unutrašnjih poslova postavilo je na svojoj veb stranici šemu izveštavanja „Crveno dugme” za prijavljivanje zločina povezanih sa seksualnim zlostavljanjem dece i govorom mržnje na mreži.19 Potrebna je, međutim, veća svest, na primer kroz obrazovanje u školama, javne kampanje i veće angažovanje civilnog društva da bi se smanjila ranjivost mladih na štetu koja im se može naneti na mreži. Organima reda su potrebne veštine, stručnost, oprema i dozvole za zaštitu građana, mladih i starijih, u digitalnoj sferi.

Uloga privatnog sektora je od suštinskog značaja. Tehnološki sektor treba da pomogne u razvoju nacionalnih sajber strategija i da bude uključen u njihovu primenu. Trenutno se industrija informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT) u Severnoj Makedoniji ne bavi pitanjem tehnološki potpomognutog CSEC-a, niti je uključena u uklanjanje sadržaja ili mehanizme prijavljivanja.20 Pružaoci usluga ne nadgledaju proaktivno sadržaj na mreži i nemaju obavezu njegovog uklanjanja. Pružaoci internet usluga deluju samo na zahtev javnog tužioca i dostavljaju podatke Sektoru za sajber kriminal i forenzičke analize Ministarstva unutrašnjih poslova na dalju obradu.

Ukratko, dok mi više vremena provodimo na mreži, to čine i kriminalci. Smanjenje opasnosti po decu iziskuje pristup na nivou celog društva, uključujući budnije i svesnije roditelje i mlade ljude, čvrst pravni okvir, perspektivni i angažovani IKT sektor, efikasnije mere sprovođenja zakona i podršku civilnog društva.

GI-TOC će u maju izdati iscrpni izveštaj o komercijalnom seksualnom iskorišćavanju dece na Zapadnom Balkanu.

Napomene

 1. Bojan Stojkovski, North Macedonia Threatens to Block Telegram Over Pornographic Picture Sharers, BalkanInsight, 29. januar 2021. godine, https://balkaninsight.com/2021/01/29/north-macedonia-threatens-to-block-telegram-over-pornographic-picture-sharers/

 2. Slučaj ‘Telegram‘: Za deljenje pornografskog materijala i do 10 godina zatvora, N1, 10. mart 2021. godine https://rs.n1info.com/vesti/slucaj-telegram-za-deljenje-pornografskog-materijala-i-do-10-godina-zatvora/

 3. Simon Kemp, Digital 2020: North Macedonia, DataReportal, 18. februar 2020. godine, https://datareportal.com/reports/digital-2020-north-macedonia

 4. Daniela Trajkovska Zdravkovska, Родители, не бидете оф додека децата ви се он!, Nova Makedonija, 15. avgust 2018. godine, shorturl.at/fuBH5. 

 5. Спасовски, Манчевски и Адеми дел од настанот ‘Патувачка училница’: Само со хоризонтален пристап ќе се зајакнат капацитетите и свесноста за сајбер безбедност од најмала возраст, Ministarstvo inostranih poslova Severne Makedonije, 16. oktobar 2019. godine, https://mvr.gov.mk/vest/10216?fbclid=IwAR3OghzMlJB9-s90iHlS2bvWqqUlRTf1m-wNV7jffD_Ni7m6WxPvYh3-z8Y

 6. Simon Kemp, Digital 2020: North Macedonia, DataReportal, 18. februar 2020. godine, https://datareportal.com/reports/digital-2020-north-macedonia

 7. Amanda Lenhart et al., Teens, Technology and Friendships, Pew Research Center, 6.avgust 2015. godine, 2, http://www.pewinternet.org/2015/08/06/teens-technology-and-friendships

 8. Metodi Hadji-Janev, Mitko Bogdanoski and Dimitar Bogatinov, Towards safe and secure youth online: Embracing the concept of media and information literacy, Konrad Adenauer Stiftung and C3I, januar 2021. godine, https://www.kas.de/documents/281657/281706/Belegexemplar+2020+Publ+Toward+safe+and+secure+youth+online+ENG.pdf/b4e1f2b6-f8a9-18a4-6be7-bcc1e36785fd?version=1.0&t=1611828138369

 9. Vidi kao primer: Nellie Bowles and Michael Keller, Sextortion: Trauma of online abuse through gaming can be overwhelming for its victims, The Irish Times, 22. decembar 2019. godine, https://www.irishtimes.com/life-and-style/health-family/parenting/sextortion-trauma-of-online-abuse-through-gaming-can-be-overwhelming-for-its-victims-1.4110859

 10. Intervju sa stručnjakom za sajber kriminal Milanom Stefanoskim, februar 2021. godine 

 11. To može uključivati: proizvodnju, širenje i posedovanje pedo-pornografskog materijala; vrbovanje dece na mreži u seksualne svrhe; seksualno iznuđivanje dece; osvetničku pornografiju; komercijalnu seksualnu ekspolataciju dece; ekspolataciju dece kroz prostituciju na mreži; i prenos uživo seksualnog zlostavljanja. Vidi UNICEF, What Works to Prevent Online and Offline Child Sexual Exploitation and Abuse? Review of national education strategies in East Asia and the Pacific, 2020, vii, https://www.unicef.org/eap/media/4706/file/What%20works.pdf

 12. Simone van der Hof et al., The child’s right to protection against economic exploitation in the digital world, The International Journal of Children’s Rights, 28, 4, 833–859. 

 13. Gary DeAsi, 10 Powerful Behavioral Segmentation Methods to Understand Your Customers, Pointillist, 22. decembar 2020. godine, https://www.pointillist.com/blog/behavioral-segmentation

 14. UNICEF, Child rights and online gaming: opportunities and challenges for children and the industry, Discussion Paper, avgust 2019, https://www.unicef-irc.org/files/upload/documents/UNICEF_CRBDigitalWorldSeriesOnline_Gaming.pdf; and UNICEF, Privacy, protection of personal information and reputation, Discussion Paper, mart 2017, https://sites.unicef.org/csr/css/UNICEF_CRB_Digital_World_Series_PRIVACY.pdf

 15. UNICEF, Child rights and online gaming: opportunities & challenges for children and the industry, Discussion Paper, avgust 2019. godine, https://www.unicef-irc.org/files/upload/documents/UNICEF_CRBDigitalWorldSeriesOnline_Gaming.pdf

 16. Council of Europe, Guidelines to respect, protect and fulfil the rights of the child in the digital environment, septembar 2018. godine, https://rm.coe.int/guidelines-to-respect-protect-and-fulfil-the-rights-of-the-child-in-th/16808d881a

 17. European Commission, Reform of EU Data Protection Rules, 2018. godina, https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/eu-data-protection-rules_en

 18. Ibid. 

 19. For more information, see: http://www.govornaomraza.mk/

 20. Privredna komora za informacione i komunikacione tehnologije (MASIT) predstavlja IKT industriju Severne Makedonije i promoviše i zastupa poslovne interese IKT kompanija u cilju promocije i razvoja IKT industrije i poslovnog okruženja. Za više informacija, vidi https://masit.org.mk/en/about-us/