Sintetičke droge na Zapadnom Balkanu.

Zapadni Balkan je dobro poznat kao tranzitno područje u krijumčarenju narkotika poput kanabisa, kokaina i heroina. Ali, postoje naznake da je region, u kome je potrošnja narkotika u porastu, i proizvođač sintetičkih droga.

Glavna sintetička droga koja se krijumčari na Zapadnom Balkanu su amfetamini, metamfetamini i ekstazi (MDMA), kao i nove sintetičke verzije kanabisa i opioida poput heroina. Glavni izvor narkotika su zemlje Zapadne Evrope, posebno Holandija, Belgija, Češka i Bugarska.1 U Srbiji je primećen sve učestaliji uvoz sintetičkih droga iz baltičkih zemalja2 i Evroazije, uključujući Avganistan, Iran, Kirgistan, Pakistan i Uzbekistan.3

Pored toga, čini se da je lokalna proizvodnja u porastu, posebno u Severnoj Makedoniji i Srbiji. Između 2009. i 2019. godine, policija u Srbiji je otkrila preko 140 ilegalnih laboratorija u kojima se proizvode narkotici, uglavnom u stambenim prostorima.4 Većina glavnih laboratorija u Srbiji nalaze se u predgrađima Beograda i Niša.5 Jedno od najvećih otkrića bilo je 2003. godine u varošici Stara Pazova (u severnoj pokrajini Vojvodina), gde je policija pronašla oko 2 miliona tableta ekstazija, čija je vrednost procenjena na oko 4 miliona EUR, zajedno sa približno 20 tona kiseline za proizvodnju ekstazija, procenjenih na preko 10 miliona EUR. Ipak, osuđeno je samo 245 osoba, u proseku manje od 2 osobe po otkrivenoj laboratoriji.6 To ukazuje na činjenicu da policija hvata samo ‘sitne igrače’, ali ne i one koji su uključeni u proizvodnju i distributivne mreže.

Veća dostupnost sintetičkih droga mladima intenzivirala je zdravstvene probleme u Srbiji.

Veća dostupnost sintetičkih droga mladima intenzivirala je zdravstvene probleme u Srbiji.

Fotografija: serpeblu / iStock

Tokom 2020. godine najviše zaplena sintetičkih droga u Srbiji izvršeno je u Beogradu i Novom Sadu ili u blizini granice sa Mađarskom, na primer na graničnom prelazu Horgoš. Zaplene su izvršene i u Kragujevcu i Boru.7

Problem nije ograničen na Srbiju. U decembru 2017. godine, policija je otkrila ilegalne laboratorije za drogu u selu Batinci i u jednoj kući blizu Tetova u Severnoj Makedoniji.8 Zaplenjeno je oko 910.000 tableta „kaptagon”, 52 kilograma čistog amfetamina i velike količine supstanci od kojih se proizvode narkotici. Glavni osumnjičeni, Milan Zarubica, bio je ranije osuđen u vezi sa laboratorijom u Staroj Pazovi, u Srbiji. Nekoliko meseci kasnije, makedonska policija otkrila je još jednu laboratoriju za ilegalnu proizvodnju sintetičkih droga.

Pored trgovine i proizvodnje, čini se da postoji rastuće lokalno tržište sintetičkih droga.9 Nove psihoaktivne supstance - uglavnom sintetički kanabinoidi - koji oponašaju tradicionalne ilegalne droge poput kanabisa, kokaina, MDMA i LSD, pojavljuju se u Srbiji

Cene sintetičkih droga u Srbiji i Severnoj Makedoniji relativno su niske, što je glavni faktor za jačanje tog tržišta u odnosu na tržište narkoticima biljnog porekla.10 Za oko 25 EUR može se kupiti pet tableta ekstazija.11 Postoje, međutim, i supstance poput amfetamina „tusibi“ (2C-B), koji je poznat kao „elitna droga”, zbog visoke cene i snažnih psihodeličnih efekata. Ovaj narkotik se na crnom tržištu obično prodaje u vidu tableta ili kapsula, ali se takođe može mešati sa ekstazijem.12 Policija u Nišu je 2019. godine uhapsila je osobu koja je posedovala skoro 175 grama „tusibija”.13

Sintetičke droge su lako dostupne, posebno u velikim gradovima.14 „Tržište u Srbiji dobro je snabdeveno amfetaminima, ekstazijem i MDMA drogama”, rekao je dobar poznavalac stanja na ulicama. Metamfetamin je manje prisutan u Srbiji.15 U Srbiji su i dalje najrasprostranjeniji narkotici marihuana i heroin, za njima sledi spid.16

Nejasno je kako je COVID-19 uticao na tržište sintetičkim drogama na Zapadnom Balkanu, ali stiče se utisak da je tržište relativno otporno, neke sintetičke droge se koriste kao zamena za heroin.17 Korisnici se okreću Internetu da bi kontaktirali dobavljače, budući da ne mogu kao ranije da se sreću sa njima u klubovima i na žurkama.18

Iako je heroin i dalje glavni uzrok približno 50 smrti godišnje u Srbiji,19 povećana mogućnost nabavke sintetičkih narkotika i njihova upotreba intenzivirali su zdravstvene probleme u zemlji i uzrokovali tragične smrti mladih ljudi, izazvane upotrebom narkotika. Nakon što je u novembru 2018. godine u gradiću Aranđelovcu, preminula 15-godišnjakinja koja je na žurci prvi put probala ekstazi, lokalno stanovništvo je organizovalo niz protesta pozivajući na bolje preventivne mere.20 U obližnjem Lazarevcu stanovnici su po gradu lepili plakate sa fotografijama lokalnih dilera droge. U 2018. godini, četvoro mladih ljudi, starosti od 17 do 21 godine, umrlo je nakon uzimanja ekstazija, dok je između 2009. i 2019. godine u zemlji umrlo više od pedeset osoba usled upotrebe različitih sintetičkih droga.21

Iako je centralna tema po pitanju droga na Zapadnom Balkanu obično bio tranzit biljnih supstanci poput kokaina, heroina i kanabisa, važno je, takođe, obratiti pažnju i na proizvodnju i upotrebu sintetičkih droga.

Napomene

 1. Međunarodni institut za krivično pravosuđe i ljudska prava u Sirakuzi, Closing the implementation gap (Uklanjanje praznina u primeni): Criminal justice responses to illicit trade in South Eastern Europe and associated challenges, (Odgovori krivičnog pravosuđa na ilegalnu trgovinu u jugoistočnoj Evropi i pridruženi izazovi) novembar 2020. godine, str. 125, www.siracusainstitute.org/app/wp-content/uploads/2020/11/SII-Regional-crime-trends-report_web.pdf

 2. Intervju sa bivišim pripadnikom beogradske policijske jedinice za suzbijanje narkomanije, Beograd, novembar 2020. godine. 

 3. Intervju sa stručnjakom za migracije, Beograd, decembar 2020. godine. 

 4. Intervju sa profesorom kriminologije, Beograd, decembar 2020. godine. 

 5. Intervju sa aktivistom civilnog društva, Beograd, novembar 2020. godine. 

 6. Intervju sa bivšim policajcem, Beograd, decembar 2020. godine. 

 7. Na osnovu analize različitih izjava za štampu Ministarstva unutrašnjih poslova, mup.gov.rs/wps/portal/sr/

 8. Jelena Radivojević, Zarubici 11 godina zatvora zbog proizvodnje droge, KRIK, 25. septembar 2018. godine, www.krik.rs/zarubici-11-godina-zatvora-zbog-proizvodnje-droge

 9. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, Procena opasnosti od teškog i organizovanog kriminala, 2020. godina, str. 47, mup.gov.rs/wps/wcm/connect/3d0a3df4-4e1d-4b70-8475-3d69f6d21107/SOCTA+2019+-+ENG-compressed.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nnvYIq8. Vidi i: Institut u Sirakuzi, op. cit., str. 49. 

 10. Centar za sprovođenje zakona jugoistočne Evrope, 2019. Izveštaj o zapleni droge u jugoistočnoj Evropi, decembar 2019. godine, str. 23 www.selec.org/wp-content/uploads/2019/12/SELEC-Report-on-Drug-Seizures-2019-Public-version.pdf

 11. Intervju sa aktivistom civilnog društva, Beograd, novembar 2020. godine. 

 12. Intervju sa aktivistom civilnog društva, Beograd, novembar 2020. godine. 

 13. Irena Molnar, New psychoactive substance use in the Republic of Serbia: Rezultati istraživanja. Eurasian Harm Reduction Association and School of Law, Swansea University, 2020, str. 26, harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2020/09/2020_8_20_EHRA_NPS-Report_Serbia_EN.pdf

 14. Intervjui sa aktivistima civilnog društva u Beogradu, novembar 2020, i Podgorici, decembar 2020. godine. 

 15. Ibid. 

 16. Intervju sa bivšim policajcem, Beograd, decembar 2020. godine. 

 17. Saša Djordjević and Bojan Dobovšek, Organized crime in Western Balkans Six at the onset of coronavirus, International Journal of Sociology and Social Policy, 40, 9/10, 807–820, doi.org/10.1108/IJSSP-06-2020-0229

 18. Intervju sa aktivistom civilnog društva, Beograd, novembar 2020. godine. 

 19. Podaci o preminulima od posledica vezanih za korišćenje droge u Srbiji u periodu 2008-2019. godine, Drug Policy Network South East Europe, decembar 2020. godine, str 8. 

 20. N.G. i M. M., ‘Svako zna da nabroji bar 50 dilera’, Sofija (15) je umrla posle jedne tablete ekstazija, a godinu dana posle njene smrti, njeni sugrađani su na nogama, Blic, 15. novembar 2019. godine, www.blic.rs/vesti/drustvo/svako-zna-da-nabroji-bar-50-dilera-sofija-15-je-umrla-posle-jedne-tablete-ekstazija-a/gfr3bs1

 21. Podaci o preminulima od posledica vezanih za korišćenje droge u Srbiji u periodu 2008-2019. godine, Drug Policy Network South East Europe, decembar 2020. godine, str 8.