Zahvalnice

Ovaj bilten o riziku rezultat je Opservatorije civilnog društva za globalnu inicijativu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala za suzbijanje organizovanog kriminala u Jugoistočnoj Evropi (SEE-Obs).

SEE-Obs je platforma koja povezuje i osnažuje aktere civilnog društva u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji. Cilj je da omogući civilnom društvu da identifikuje, analizira i mapira kriminalne trendove i njihov uticaj na ilegalne tokove, upravljanje, razvoj, međuetničke odnose, bezbednost i vladavinu zakona. SEE-Obs podržava civilno društvo u praćenju nacionalne dinamike i širih regionalnih i međunarodnih trendova organizovanog kriminala. SEE-Obs je pokrenut kao rezultat Samita Zapadnog Balkana 2018. godine u Londonu, koji je deo Berlinskog procesa.

Zahvaljujemo Safetu Mušiću i Ivici Simonovskom na njihovim dragocenim doprinosima.