O Bilteni rizika

Bilteni rizika su redovni rezultat rada naših regionalnih posmatrača, koji se oslanjaju na mreže civilnog društva kako bi pružili nove podatke i kontekstualizovali trendove koji se odnose na mreže organizovanog kriminala, ilegalnu trgovinu i odgovore države na njih. Ako želite da se pretplatite na buduća izdanja Biltena rizika, prijavite se ovde ili pošaljite poruku na adresu elektronske pošte almedina.dodic@globalinitiative.net.

O globalnoj inicijativi

Globalna inicijativa protiv transnacionalnog organizovanog kriminala je globalna mreža sa 600 mrežnih stručnjaka širom sveta. Globalna inicijativa pruža platformu za promociju šire debate i inovativnih pristupa koji čine gradivne blokove za inkluzivnu globalnu strategiju protiv organizovanog kriminala.

www.globalinitiative.net

Ova publikacija je nastala uz finansijsku podršku Fonda za sukobe, stabilnost i sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva. Njegov sadržaj je isključiva odgovornost GI-TOC i ne odražava nužno stavove Ujedinjenog Kraljevstva.