Mbi “Buletinet e Rreziqeve”

Buletinët e rrezikut janë produkte të rregullta të observatorëve tanë rajonal, të cilët mbështeten në rrjetet e shoqërisë civile për të ofruar të dhëna të reja dhe për të kontekstualizuar trended që lidhen me rrjetet e krimit të organizuar, tregtinë e kundërligjshme dhe përgigjet e shtetit për ta. Nëse dëshironi të regjistroheni për botimet e ardhshme të Buletinit të Rrezikut, ju lutemi regjistroheni këtu ose dërgoni një email te almedina.dodic@globalinitiative.net.

Mbi “Inciativën Globale”

Iniciativa globale kundër krimit të organizuar transnacional është një rrjet global me 600 ekspert të rrjetit rreth botës. Iniciativa globale ofron një platformë për të promovuar një debat më të madh dhe qasje inovative si blloqe ndërtuese për një strategji globale përfshirëse kundër krimit të organizuar.

www.globalinitiative.net

Ky publikim është përgatitur me ndihmën financiare të Fondit për konflikt, stabilitet dhe siguri të Mbretërisë të Bashkuar. Përmbajtja e tij është përgjejgësi e vetme e GI-TOC dhe jo domosdoshmërisht pasqyron pikëpamjet e Mbretërisë të Bashkuar.