Keš stiže kući za praznike.

Od juna do avgusta ove godine, albanska policija je zaplenila nekoliko stotina hiljada evra u gotovini na najvažnijim graničnim prelazima i aerodromu u Tirani. Ovo je vrh ledenog brega, čija se vrednost meri milionima evra i koja se svake godine švercuje u Albaniju i ukazuje na važnost ilegalnih transfera gotovine na Zapadnom Balkanu.

Iako se granična kontrola u regionu obično usredsređuje na to da presretne i zapleni nelegalni duvan, narkotike i drugu falsifikovanu robu, manje pažnje se posvećuje krijumčarenju gotovog novca. Većina tog novca su prihodi od kriminalnih aktivnosti.1

Prenošenje gotovog novca preko granice ne predstavlja veliki rizik. Novac stečen na ilegalan način u Evropskoj uniji (EU) i Velikoj Britaniji se često skriva u pregradama u automobilima i kamionima i prevozi preko granica. Prema nedavnom izveštaju Globalne inicijative o nedozvoljenim finansijskim tokovima, kriminalci takođe traže od porodice, rođaka i prijatelja da im donesu novac u region u zamenu za malu naknadu. Čak i ljudi koji imaju legalne prihode u inostranstvu, ali koji su plaćeni u gotovini, često angažuju pojedince koji imaju pasoše EU i Velike Britanije (kao i američke, kanadske i „druge jake“ pasoše) da im donesu novac kući.2 Jedan vozač kamiona je objasnio kako može da se zaradi provizija od 10 procenata od ukupnog novca koji se prevozi. Poznato je da albanski kriminalci koji rade u Velikoj Britaniji, a nazivaju ih „londonskim dečacima“ dobro plaćaju.3 Šverc gotovine uglavnom raste tokom letnjih meseci, jer se ljudi koji rade u inostranstvu vraćaju kućama za godišnji odmor.

Novčanice u vrednosti od 16,000 evra sakrivene su u plastičnoj kesi u kabini kamiona na putu ka Kosovu koji je zaplenjen na graničnom prelazu Blace u severnoj Makedoniji, juna 2020. godine.

Novčanice u vrednosti od 16 000 evra sakrivene su u plastičnoj kesi u kabini kamiona na putu ka Kosovu koji je zaplenjen na graničnom prelazu Blace u severnoj Makedoniji, juna 2020. godine.

Tabela prikazuje slučajeve zaplene gotovine koja se krijumčari u i iz Albanije tokom perioda jun-avgust 2020. godine, uključujući aerodrom u Tirani (granica Rinas).

Mesto Datum Zaplenjena količina
Drač 13. jun 2020 €498 850
Rinas 3. jul 2020 €18 500
Rinas 3 jul. 2020 €12 900
Morine 5. jul 2020 CHF 77 160
Rinas 7 July 2020 GBP 15 000
Tre Urat 9. jul 2020 GBP 26 820
Drač 28. jul 2020 €78 730
Rinas 31 July 2020 €15 000
Rinas 5. avgust 2020 GBP 22 000
Rinas 28. avgust 2020 GBP 31 850
Rinas 28. avgust 2020 GBP 10 000

Slika 3 Zaplena švercovane gotovine, Albanija, jun- avgust 2020.

Izvor: Informacije dala albanska Uprava Carine

TOve brojke nisu tako impozantne u poređenju sa čuvenim slučajem koji datira iz juna 2018. godine kada je u luci Drač zaplenjeno 3,4 miliona evra u prikolici koja je dolazila iz Belgije (koja je glavno mesto za ulazak kokaina koji se iz Latinske Amerike švercuje u Zapadnu Evropu).4 Premeštanje gotovine između zemalja Zapadnog Balkana i unutar njih je podjednako lako prikriti, jer se veliki deo svakodnevnih ekonomskih aktivnosti zasniva na gotovini. Uobičajeno je da se velike isplate velike vrednosti, poput kupovine luksuznih nekretnina, vrše gotovinom. Iako je većina ovih transakcija neformalna, pre nego ilegalna, one stvaraju prostor da akteri ovih nezakonitih radnji izvlače, premeštaju i apsorbuju velike količine vrednosti, a da nikada ne ostave traga u formalnim finansijskim sistemima.

Zašto se vrši plaćanje upotrebom velike količine gotovine umesto bankovnih transakcija ili brzih transfera novca? Da li postoji nedovoljno poverenje u sistem ili ljudi nešto pokušavaju da sakriju? Ili je to sistemski problem koji je u direktnoj vezi sa činjenicom da mnogi ljudi u zemlji (posebno na severu) nemaju bankovne račune ili pristup bankomatima?5 Bez obzira na razlog, nedostatak transparentnosti sigurno izaziva sumnju. Postoje izveštaji o moćnim poslovnim ljudima koji rade u regionu i koji prenose značajne sume gotovine iz jedne u drugu zemalju, ali koje carinici nazivaju „nedodirljivima“. U intervjuu je jedan carinik naveo primer biznismena za kojeg se sumnja da prevozi gotovinu između Albanije i Severne Makedonije, jer ima ulaganja u obe zemlje. On je rekao sledeće: „Niko se ne usuđuje da proveri gepek njegovog automobila upravo zato što je toliko moćan. Niko ga ne bi zaustavio kao ni [pregledao] njegov automobil.“6

Ukratko, ovo je problem koji zahteva bolji policijski nadzor. Vlade treba da obučavaju i podstiču granično osoblje, uključujući policiju i carinske radnike, da stave krijumčarenje gotovine na prvo mesto, umesto što se isključivo fokusiraju na drogu i robu. Da bi se omogućilo ponovno određivanje prioriteta, možda će biti potrebno da se poveća broj agenata i obezbede dodatni tehnički kapaciteti za otkrivanje krijumčarenja gotovine (poput pasa za otkrivanje gotovine i tehnologije rendgenskog skeniranja). Takođe, otkrivanje samo po sebi nije nedovoljno. Strah bi bio veći pokretanjem istraga o poreklu otkrivene gotovine. Prenos gotovine je nedozvoljena radnja koja takođe zahteva promenu stava, kako onih koji švercuju gotovinu, tako i onih koji suviše često gledaju kroz prste.

Beleške

  1. Tuesday Reitano and Kristina Amerhauser, Illicit financial flows in Albania, Kosovo and North Macedonia: Key drivers and current trends, GI-TOC, avgust 2020, https://globalinitiative.net/iffs-western-balkans/

  2. Ibid. 

  3. Interview with an Italian commodity trader in Germany, Italy and Albania, januar 2020, Tirana. 

  4. Reuters, Albania seizes 3.4 million euros cash in alleged drug profits in Adriatic port, 25. jun 2019, https://www.reuters.com/article/us-albania-crime-cash/albania-seizes-34-million-euros-cash-in-alleged-drug-profits-in-adriatic-port-idUSKBN1JL2AT

  5. Vidi https://www.bankofalbania.org/rc/doc/STRATEGJIA_KOMB_TARE_P_R_PAGESAT_ME_VLER_T_VOG_L_N_SHQIP_RI_2018_12125.pdf?fbclid=IwAR22L5ufqc_vb8I880uZ
    nrcdEMHnmGS1ynrE3l8Ay3Wy_Zs2uOXrRw5n-pI

  6. Intervju sa albanskim carinikom, januar 2020.