O Bilteni rizika

Bilteni rizika su redovna izdanja naših regionalnih opservatorija, koje koriste mreže civilnog društva kako bi obezbedile nove podatke i kontekstualizovale trendove u vezi sa mrežama organizovanog kriminala, nelegalne trgovine i državnog odgovora na ove probleme. Ako biste želeli da se pretplatite za buduća izdanja Biltena rizika ovde se upišite ili kontaktirajte mejlom almedina.dodic@globalinitiative.net.

O globalnoj inicijativi

Globalna inicijativa protiv transnacionalnog organizovanog kriminala je globalna mreža sa preko 500 eksperata širom sveta. Globalna inicijativa omogućava platformu kojom se promoviše šira debata i inovativni pristupi kao ključni delovi inkluzivne globalne strategije protiv organizovanog kriminala.

www.globalinitiative.net

Ova publikacija je sastavljena uz finansijsku podršku Fonda za konflikt, stabilnost i bezbednost Velike Britanije. Za njen sadržaj je odgovorna Globalna inicijativa i on ne odražava stavove Velike Britanije.