Niske plate u policiji na Zapadnom Balkanu i rizik od povećane korupcije među policijskim snagama.

Glavna uloga policije u demokratskom društvu je održavanje javnog reda i mira, sprečavanje i borba protiv kriminala i da služe kao servis građanima, čijim porezima se plaća javna bezbednost. Policija pruža uslugu koja je često rizična i može podrazumevati dugo radno vreme u teškim uslovima. Posao može da uzme danak u smislu mentalnog zdravlja, zahteva izdržljivost, dobre procene i veliku odgovornost, uključujući – u izuzetnim slučajevima – smrtonosnu upotrebu sile.

Vredi napomenuti da, iako ljudi na Zapadnom Balkanu vide prostor za unapređenje u smislu krivičnog pravosuđa (uključujući i borbu protiv organizovanog kriminala)1, oni imaju relativno dobro mišljenje o svojoj policiji.2 Očekivalo bi se da oni koji su odgovorni za bezbednost građana dobiju platu koja je razumna u odnosu na troškove života, atraktivna profesionalnim i motivisanim pojedincima i dovoljna za promovisanje zadovoljstva poslom. Međutim, plate policajaca na Zapadnom Balkanu pričaju drugačiju priču.

Nije uvek lako pronaći informacije o platama policajaca u zemljama Zapadnog Balkana. Globalna inicijativa je prikupila i sastavila informacije u nastavku iz brojnih izvora; to je naša najbolja pretpostavka na osnovu dostupnih podataka (uglavnom iz 2021. godine). Radi lakšeg poređenja, plate su prikazane u evrima i u neto vrednosti, nakon odbijanja poreza i beneficija. Nema razlike u visini plate između muških i ženskih policajaca u bilo kojoj od šest zemalja u regionu, s obzirom na to da je plata uvek povezana sa radnim mestom u policiji.

Država Broj stanovnika Broj zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Broj policijskih službenika (kod organa za sprovođenje zakona) Plate u policiji Broj policijskih službenika na 100 000 stanovnika
Običan policijski službenik Viši policijski službenik
Albanija 2 846 000 15 109 11 802 €406 €1 401 260
Bosna i Hercegovina 3 281 000 19 1403 15 7774 €340–460 €5115 481
Kosovo 1 873 000 10 600 8 104 €447–541 €569–1 761 464
Crna Gora 621 873 721 4 680 €396 €1 353 502
Severna Makedonija 2 083 000 12 599 9 953 €380–450 €360–1 380 341
Srbija 8 737 000 41 438 31 313 €440 €2 296 435

Prikaz 1 Policijski službenici i procenjeni nivoi plata na Zapadnom Balkanu (2021).

Izvori: Izveštaji Evropske komisije o napretku 2021. godine

Da bi se stekao utisak o nekim od ovih plata, u 2021. godini minimalna zarada u Crnoj Gori iznosila je 532 €, 360 € u Severnoj Makedoniji, a 400 € u Srbiji. U 2020. godini, prosečna plata na Kosovu iznosila je 416 €6, dok je minimalna plata u policiji 2021. godine iznosila 447 €. Uslovi su još manje privlačni u Albaniji, gde je u 2021. minimalna plata u policiji bila 18% niža od prosečne plate u zemlji.7 Situacija u Bosni i Hercegovini bila je još gora, sa minimalnom platom u policiji 30% manjom od proseka 2019. godine.8 Uz porast cena, minimalna zarada često nije dovoljna da pokrije osnovne potrebe prosečne porodice. Ukratko, početna plata policajca u većini zemalja regiona je neatraktivna.

Poređenja radi, prosečna mesečna plata policajaca u Rumuniji9 ili Sloveniji iznosi oko 1000 € mesečno,10 dok početne plate policajaca u Mađarskoj nisu mnogo veće od plata njihovih kolega na Zapadnom Balkanu.11

Plate se povećavaju prema rangu, obrazovanju i broju godina radnog staža. Službenici takođe mogu biti dodatno plaćeni za prekovremen rad ili obavljanje rizičnih zadataka. Generalno govoreći, šef policijske administrativne oblasti prima duplo veću platu od minimalne.

Vredi napomenuti da su plate generalno najniže među graničnom policijom, a relativno visoke u jedinicama za borbu protiv organizovanog kriminala. Na primer, u Srbiji (gde su plate u policiji imale najveći rast u regionu), prosečna plata za nekoga ko radi u Upravi granične policije iznosi 807 € mesečno, dok prosečna plata u jedinici za borbu protiv organizovanog kriminala iznosi 1034 €. U Crnoj Gori, uporedive cifre su 562 € mesečno za graničnu policiju a 784 € za zaposlene u jedinici za borbu protiv organizovanog kriminala.

Direktori policije širom regiona uglavnom imaju plate u rasponu od 1200 do 1700 € mesečno. Rukovodiocu policijskog inspektorata obično se isplaćuje plata koja je blizu najvišeg nivoa u policijskoj hijerarhiji.

Rizik od korupcije

Među policijskim organizacijama na Zapadnom Balkanu opšti je utisak da su policajci nedovoljno plaćeni.12 Upravljačke strukture u policiji i sindikati u svih šest zemalja insistiraju na većim platama kako bi privukli i zadržali dobre regrute, održali profesionalnost policijske službe i smanjili korupciju.

Iako su plate porasle u proteklih nekoliko godina, nekoliko policijskih sindikata tvrdi da je profesija postala opasnija, a da naknada za taj posao nije dovoljna.13 To primorava policajce da traže druge, unosnije poslove kako bi izdržavali svoje porodice. To može uključivati i rad na crno na drugim poslovima, kao što su privatne kompanije za obezbeđenje. Međutim, postoji rizik da bi nedovoljno plaćena i nezadovoljna policija mogla da bude podložnija korupciji, sukobu interesa ili dosluhu sa kriminalnim grupama. Brojni nedavni slučajevi – uključujući one na granici između Kosova i Albanije koji su prethodno istaknuti u ovom biltenu o rizicima – ukazuju i na sitnu korupciju i na ozbiljnije dosluhe sa kriminalnim grupama. To ugrožava javnu bezbednost i podriva poverenje u policiju.

Međutim, treba zadržati oprez kada se ispituje korelacija između niskih plata i korupcije. Veće plate same po sebi ne jačaju nužno integritet. Potrebno je da policija bude zadovoljna poslom, da ima prostora za napredovanje i dobije priznanje za rad. Pored toga, važno je imati obuku iz etike, kao i delotvorne i efikasne mehanizme nadzora za promovisanje integriteta. Plate policajaca moraju biti atraktivne i srazmerne rizicima i odgovornostima. Kako kriminalci sa Zapadnog Balkana modernizuju svoje tehnike i jačaju svoje međunarodne kontakte, policija iz regiona treba da čini to isto.

Napomene

 1. Savet za regionalnu saradnju, Balkanski barometar 2020, Javno mnjenje, april 2020, https://www.rcc.int/download/docs/2020-06-Balkan-Barometer-Public-Opinion_final.pdf/bf27f9fc10de8a02df9db2b60596f0cd.pdf

 2. Centar za uvide u istraživanja, regionalna anketa Zapadnog Balkana, februar-mart 2020, https://www.iri.org/wp-content/uploads/2020/06/final_wb_poll_for_publishing_6.9.2020.pdf

 3. Sve brojke za Bosnu i Hercegovinu su iz 2019. godine. Ovo je ukupan broj policajaca u Federalnom ministarstvu bezbednosti i Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, kao i broj policijskih službenika iz kantona i pravosudne policije 

 4. Procenjeni broj policijskih službenika, prema odnosu u izveštaju EK o napretku Bosne i Hercegovine u 2021. godini. 

 5. Brojke za policijske plate u Bosni i Hercegovini su iz 2019. godine. Policajci iz BiH se bune zbog malih plaća, uputili zahtjeve, evo koliku osnovicu traže, Radio Sarajevo, 25. februar 2022, https://radiosarajevo.ba/vijesti/bosna-i-hercegovina/policajci-iz-bih-se-bune-zbog-malih-placa-uputili-zahtjeve-evo-koliku-osnovicu-traze/448454

 6. Kosovska agencija za statistiku, Statistikat Sociale: Niveli i pagave në Kosovë 2020, Ministarstvo finansija, rada i transfera, https://ask.rks-gov.net/media/6030/niveli-i-pagave-n%C3%AB-kosov%C3%AB-2020.pdf

 7. Institut za statistiku Albanije, Statistikat e Pagave, Tremujore IV/2021, 10. mart 2022, http://www.instat.gov.al/media/9660/pagat_press_release-t4_-2021-altcom.pdf

 8. Average Monthly Net Salary in Bosnia and Herzegovina is 945 BAM, Sarajevo Times, 16. mart 2020, https://sarajevotimes.com/average-monthly-net-salary-in-bosnia-and-herzegovina-is-945-bam/; Average net salary in Bosnia amounts to €500 in October 2021, N1, 20 December 2021, https://ba.n1info.com/english/news/average-net-salary-in-bosnia-amounts-to-e500-in-october-2021/

 9. Average Salary In Romania, Career Explorer, 11. januar 2022, https://careerexplorerguide.com/average-salary-in-romania/

 10. Police Officer Average Salary in Slovenia 2022, Salary Explorer, https://www.salaryexplorer.com/salary-survey.php?loc=198&loctype=1&job=504&jobtype=3

 11. John Woods, Hungarian police officers’ starting salary is lower than 520 EUR/month!, Daily News Hungary, 11. maj 2022, https://dailynewshungary.com/hungarian-police-officers-starting-salary-is-lower-than-520-eur-month/

 12. Oznaka: Niske plate policijskih službenika, Raport, https://raport.ba/tag/niske-plate-policijskih-sluzbenika/

 13. Protest policijskih službenika u BiH: ‘Prosječna plata nam je 665 KM’, Fokus, 17. mart 2021. godine, https://www.fokus.ba/vijesti/bih/protest-policijskih-sluzbenika-u-bih-prosjecna-plata-nam-je-665-km/2021136/