Bilten rizika Preuzmite PDF

Opservatorija za Ilegalne Ekonomije u Jugoistočnoj Evropi

Izdanje
15
Maj
2023

Izdvajamo iz sadržaja

 1. Kontroverzni nacrt zakona o policiji u Srbiji ima nedostatke u pitanjima borbe protiv organizovanog kriminala.

  U decembru 2022. godine, predlozi Vlade Srbije za regulisanje rada policije u zemlji izazvali su negodovanje javnosti zbog potencijalnog ugrožavanja prava građana i dalje politizacije policije. Kao rezultat toga, vlada organizuje javne rasprave sa civilnim društvom i policijskim sindikatima radi revizije nacrta zakona. Uz povećanu moć datu ministru unutrašnjih poslova, predloženi zakon sadrži i neke članove koji koče borbu protiv organizovanog kriminala. Stoga bi trebalo pozdraviti napore za ponovnu izradu nacrta ovog zakona.

  Pročitaj više

 2. Bosanski pogranični grad Gradiška kao žarište organizovanog kriminala i prolaz u Šengensku zonu.

  Organizovane kriminalne grupe koriste pristupanje Hrvatske Šengenskoj zoni početkom 2023. godine za ilegalno premeštanje robe iz Bosne i Hercegovine u EU. Kao rezultat toga, pogranični grad Gradiška, u severozapadnoj Bosni i Hercegovini, postao je žarište krijumčarenja i trgovine drogom, oružjem i migrantima. Razmena obaveštajnih podataka i zajedničke operacije sa susednim zemljama su od suštinskog značaja za borbu protiv ove rastuće plime kriminala.

  Pročitaj više

 3. Maloletnici bez pratnje suočavaju se sa opasnim putovanjima na migracionom putu ka EU kroz Zapadni Balkan.

  Deca bez pratnje koja putuju u EU preko Zapadnog Balkana izložena su velikom riziku da postanu žrtve trgovine ljudima i seksualne eksploatacije. Rastući broj maloletnika bez pratnje koji putuju balkanskom rutom, posebno dečaka iz Avganistana, samo je pogoršao ovaj problem. Potrebna je bolja komunikacija i koordinacija između agencija za sprovođenje zakona i organizacija koje rade u migrantskim kampovima kako bi se zaštitila deca u migraciji.

  Pročitaj više

O ovom broju

Bilten rizika koji izrađuje Opservatorija za ilegalne ekonomije u Jugoistočnoj Evropi Globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala obično pruža uvid u aktuelna pitanja organizovanog kriminala visokog profila. Međutim, 15. broj se fokusira na razvoje organizovanog kriminala u regionu koji su privukli manje pažnje javnosti, ali koji podjednako treba da se prate.

Prvo se okrećemo Srbiji gde se novi predlog vlade za regulisanje rada policije susreo sa negativnom reakcijom javnosti. Nacrt zakona o policiji ne samo da se smatra potencijalnom pretnjom po prava građana, već sadrži i nekoliko nedostataka kada se radi o borbi protiv organizovanog kriminala. Kako vlada saziva javne rasprave sa civilnim društvom i policijskim sindikatima radi ponovne izrade nacrta zakona, ostaje da se vidi da li će nova regulativa o policiji pomoći zemlji da postigne preporuke koje je dala Evropska komisija.

Dva kriminalna tržišta koja na Zapadnom Balkanu dobijaju malo pažnje su krijumčarenje antikviteta i uzgoj kanabisa u zatvorenom prostoru. Drugi i treći članak analiziraju ova pitanja, istražujući kako krijumčarenje antikviteta ugrožava kulturno nasleđe Severne Makedonije i ispitujući razloge povećanja uzgoja kanabisa u zatvorenom prostoru na Kosovu.

Nastavljajući sa fokusom na žarištima ilegalnih ekonomija u Jugoistočnoj Evropi, posmatramo bosanski grad Gradišku, koji se nalazi blizu granice sa Hrvatskom. Iako je ovaj grad već dugo središte krijumčarenja, čini se da je postao i prolaz za krijumčare koji žele da pristupe tržištima EU otkako se Hrvatska pridružila Šengenskoj zoni početkom 2023. godine.

Još jedan rizik koji dobija malo pažnje odnosi se na teške situacije kroz koje prolaze deca koja se kreću balkanskom rutom prema EU, od kojih mnoga beže od kršenja ljudskih prava u svojim domovinama. Ova situacija je dodatno otežana rizicima eksploatacije tokom njihovog putovanja. Njihove priče se retko čuju jer se plaše da progovore iz straha od odmazde ili slanja kući.

Stalni cilj ovog Biltena rizika je praćenje aktivnosti kriminalnih grupa Zapadnog Balkana koje deluju van regiona. Poslednji članak u ovom broju opisuje uspon italijansko-albanske mafije, kriminalnih grupa koje prožimaju italijansku scenu organizovanog kriminala.

Kao i uvek, zainteresovani smo za vaše povratne informacije i predloge za nove priče. Ako želite da stupite u kontakt sa nama ili ako imate ideju za priču, kontaktirajte nas na Vanja.Petrovic@globalinitiative.net.