Krvavi sukobi među crnogorskim klanovima nisu smanjili njihovu ulogu u međunarodnoj trgovini kokainom.

Crnogorski kavački i škaljarski klanovi su nekada bili deo veće kriminalne organizacije, kotorskog klana, formiranog 2010. godine. Kotorski klan je navodno bio povezan sa operacijama trgovine drogom zloglasnog narko bosa Darka Šarića. Nakon što je Šarić pobegao iz zemlje kao odgovor na policijsku operaciju 2009. godine, kotorski klan je nastavio sa radom. Međutim, ubrzo su se pojavile razmirice između članova jer više nije postojala jasna hijerarhija.1

Prva borba unutar kotorskog klana desila se 2012. godine,2 ali konačan rascep se dogodio 2014. godine u Valensiji, Španija, zbog posla sa kokainom. Tada je navodni vođa kotorskog klana, Jovan Vukotić, verovao da je drugi pripadnik klana, Goran Radoman, pokušao da proda 200 kilograma kokaina bez njegovog znanja. U februaru 2015. godine, Radoman je ubijen u Beogradu, Srbija, čime je postao prva žrtva krvavog sukoba koji je razdvojio kotorski klan na škaljarsku i kavačku frakciju.3

Vukotić je imao ključnu poziciju u škaljarskom klanu do septembra 2022. godine, kada je ubijen u Istanbulu. Turska policija sumnja da pripadnici kavačkog klana stoje iza njegovog ubistva. Protiv Vukotića je sprovedeno šest postupaka zbog zločina koji uključuju udruživanje radi vršenja krivičnih dela, pokušaj ubistva, podsticanje na ubistvo i utaju poreza.4

Radoje Zvicer se smatra vođom kavačkog klana. On je više puta bio meta škaljarskog klana, a traže ga i sudski organi Srbije i Crne Gore, koji su za njim izdali međunarodne poternice. Protiv njega se vode najmanje četiri krivična postupka.5 Crnogorsko tužilaštvo ga je optužilo za formiranje kavačkog klana kao grupe umešane u ubistva, trgovinu drogom, proneveru i iznudu.6

Zbog smrti, bekstva ili hapšenja ključnih članova klana, kako će izgledati budućnost ovih klanova?

Velika verovatnoća da klanovi održavaju svoj posao sa kokainom

Crnogorski klanovi su kao preduzeća, gde neki članovi ili saradnici deluju kao investitori, obezbeđujući sredstva za kupovinu kokaina u Južnoj Americi. Drugi su izvođači i podizvođači odgovorni za pakovanje, transport i prodaju kokaina u Evropi. Njihova prednost je u dokazanoj međunarodnoj logističkoj mreži za kupovinu i distribuciju.23 Iako je sukob među klanovima generalno oslabio ove kriminalne grupe, neki ključni članovi su i dalje na slobodi i pokazali su otpornost zahvaljujući svojim finansijskim resursima i sposobnosti da obezbede političku zaštitu.

Posao sa kokainom je zlatna karta od koje škaljarski i kavački klanovi neće odustati. Ponuda i potražnja za kokainom rastu.24 Pošto je ovaj posao profitabilan, klanovi će nastaviti trgovinu, blokirajući pojavljivanje drugih igrača. Izgubljeni resursi će se dopunjavati kroz nova partnerstva sa drugim kriminalnim grupama ili iz sopstvenih redova, koji nisu zanemarljivi – procenjuje se da škaljarski i kavački klanovi imaju po 105 i 140 članova, tim redom.25 Oni će nastaviti da pažljivo prate političke događaje i biraju političare koji su voljni da koriste njihov novac za lične ili političke interese. Nedavno nasilje u Ekvadoru možda čak pomaže klanovima da učvrste svoj položaj u trgovini drogom.26

Krvavo rivalstvo će se nastaviti

Pomirenje nakon sedam godina sukoba je malo verovatno, posebno kada su neka od ubistava počinjena pred članovima porodice. Pored toga, niko nije dovoljno moćan da smiri ili rasturi ove klanove. Sukob će ostati, ali broj ubistava se neće povećati zbog njihovih troškova – postoje izveštaji da ciljana plaćena ubistva rivala koštaju više od 1 miliona evra.27 Pored toga, neke od glavnih meta su već ubijene. Oni koji su još uvek na slobodi ili u bekstvu biće pažljiviji u pogledu svojih kretanja i komunikacija i uložiće više u zaštitu. Takođe postoji rizik da će angažovane plaćene ubice biti ubijene kako bi se sprečilo njihovo potencijalno svedočenje na sudovima. Član kavačkog klana i navodni plaćeni ubica, Igor Mančić, ubijen je januara 2023. godine u Ljubljani, Slovenija.28

Verovatno je da će se pripadnici sakriti van Balkana, posebno van Srbije i Crne Gore, gde su poznati policiji. Kada biraju lokaciju za skrivanje ili vođenje posla, kriminalci prikupljaju informacije o političkoj klimi i osiguravaju dovoljnu zaštitu podmićivanjem zvaničnika sektora bezbednosti. Oni imaju tendenciju da biraju zemlje u kojima je korupcija relativno visoka, poput Grčke,29 gde ima manje ljudi sa Balkana i gde međunarodna policijska saradnja nije razvijena.30

Neki članovi su izabrali da se sakriju u Ukrajini. Tamo su se dogodili pokušaji ubistva, koji su verovatno uključivali visoke policijske zvaničnike.31 Do sada nema pokazatelja da su crnogorski kriminalci radili ni u Ukrajini ni u Rusiji, ali ako se tamo skrivaju, to bi moglo otvoriti nove poslovne mogućnosti.32

Crnogorska policija istražuje mesto zločina nakon pucnjave u glavnom gradu, Podgorici.

Crnogorska policija istražuje mesto zločina nakon pucnjave u glavnom gradu, Podgorici.

Savo Prelevic/AFP preko Getty Images

Menjanje sreće

Do 2020. godine izgledalo je da kavački klan pobeđuje u ratu, a bio je i bolje pozicioniran u poslu sa kokainom. Visoki pripadnici škaljarskog klana bili su ubijeni, dok je navodni vođa kavačkog klana preživeo pokušaj ubistva u Ukrajini. Postoje sumnje da uhapšeni članovi mogu nesmetano da rade iza rešetaka u Crnoj Gori, što je pokazala konfiskacija mobilnih telefona skrivenih u njihovim ćelijama u junu 2021. i novembru 2022. godine.33

Iako je vođa škaljarskog klana ubijen 2022. godine, moć se pomerila u njihovu korist nizom hapšenja pripadnika kavačkog klana 2021. i 2022. godine i izdavanjem međunarodne poternice protiv osobe za koju se sumnja da je njihov vođa. Suđenja pripadnicima kavačkog klana u Srbiji, Crnoj Gori i Sloveniji oslabila su njihov položaj u redovima organa za sprovođenje zakona i carine. U međuvremenu, neka lica za koja se veruje da su bliski saradnici škaljarskog klana, kao što su Filip Korać i Luka Bojović, više nisu u bila pritvoru. Brat ubijenog vođe škaljarskog klana, Igor Vukotić, nastavlja da izbegava pravdu uprkos tome što je izdata poternica protiv njega 2018. godine.34

Čini se da trenutna situacija favorizuje škaljarski klan, uprkos činjenici da su tokom sukoba pretrpeli značajnije žrtve i bili opterećeni međunarodnim poternicama – što je dodatno povećalo nejednakost koja je već postojala usled manjeg broja njihovih pripadnika. Budući balans moći delom zavisi od nivoa dogovora između crnogorskih i srpskih pripadnika škaljarskog klana, ali uglavnom od toga ko je bolji u upravljanju trgovinom kokainom i obezbeđivanju lične bezbednosti i političke zaštite kako se sukob nastavlja. On zavisi i od budućeg uticaja Darka Šarića u kokainskom biznisu.35

Uspešan odgovor zavisi od institucija krivičnog pravosuđa

Loš učinak krivičnog pravosuđa u Crnoj Gori i Srbiji otežava borbu protiv aktivnosti klanova. Sudski postupci traju dugo. Optuženi su u bekstvu, a malo je svedoka koji sarađuju, što znači da je teško dokazati optužnice na sudu. Članovi nižeg ranga, koji uglavnom deluju kao kuriri, preuzimaju odgovornost u zamenu za novčanu nadoknadu i pravnu zaštitu. To je suprotno onome što se dešava, na primer, u SAD i Rumuniji, gde se članovi klanova efikasnije procesuiraju.36

Četiri faktora će oblikovati institucionalni odgovor na klanove. Prvo, rezultati saradnje Srbije i Crne Gore sa stranim krivično-pravnim institucijama.37 Drugo, da li se Sky ECC komunikacije smatraju prihvatljivim kao dokaz na sudu.38 Treće, da li visoko rangirani članovi imaju informacije koje se mogu koristiti za suzbijanje terorizma, koje mogu da pruže u zamenu za blaže kazne. I na kraju, korišćenje informacija koje članovi klanova imaju o mogućoj umešanosti političkih aktera mogla bi da im omogući da ranije izađu iz pritvora ili da uspori sudske procese.

Ako se komunikacije iz aplikacije Sky ECC isključe iz sudskih predmeta, verovatno je da će većina optužbi protiv osumnjičenih članova klana biti odbačena. Ovo će samo ojačati klanove. U budućim istragama, organi sprovođenja zakona bi trebalo da se oslanjaju na više od samo Sky ECC-a i da rade na obezbeđivanju novih dokaza i svedoka. Sudije će verovatno insistirati na više dokaza od komunikacija, kao što je prikazano u predmetu protiv policijskog inspektora u Srbiji koji je pružao poverljive policijske podatke trećim licima u zamenu za novac.39

U tom kontekstu, organi sprovođenja zakona u Srbiji i Crnoj Gori bi trebalo da nastave da učestvuju u međunarodnim istragama. Trebalo bi da imaju više zajedničkih istražnih timova, da paralelno vrše istrage i da zajedno kontrolišu isporuke. Pravosudna saradnja putem uzajamne pravne pomoći je od ključne važnosti jer je to jedini način da se obezbedi puna dokazna snaga na sudu. Dodatni prikriveni islednici – po mogućnosti strani državljani – i domaća obuka mogli bi da pomognu u postizanju rezultata.

Trebalo bi obnoviti prošle razgovore o balkanskom nalogu za hapšenje – pojednostavljenom prekograničnom postupku sudske predaje – za krivično gonjenje ili izvršenje kazne zatvora ili naloga za pritvor.40 Takođe postoji potreba za poboljšanjem integriteta, ne samo u policiji, već i u sudovima, tužilaštvu i bezbednosnim obaveštajnim agencijama. Moglo bi da bude korisno pružiti podršku bugarskoj inicijativi za kreiranje mreže za unapređenu regionalnu saradnju jedinica unutrašnje bezbednosti.41

Napomene

 1. Intervju sa aktivnim visokim zvaničnikom policije iz Crne Gore, Podgorica, decembar 2021. 

 2. Ibid. 

 3. Zoran Glavonjić, Bukti rat za prevlast u srpsko-crnogorskom podzemlju, Radio Slobodna Evropa, 24. februar 2015, https://www.slobodnaevropa.org/a/bukti-rat-za-prevlast-u-srpsko-crnogorskom-podzemlju/26864718.html

 4. Ko je ko u ratovu klanova: Jovan Vukotić, Kriminal, 2022, https://kriminal.me/profili/profil.php?id=3&ime=Jovan-Vukoti%C4%87

 5. Ko je ko u ratu klanova: Radoje Zvicer, Kriminal, 2022, https://kriminal.me/profili/profil.php?id=1&ime=Radoje-Zvicer

 6. Ko je ko u ratu klanova: Slobodan Kašćelan, Kriminal, 2022, https://kriminal.me/profili/profil.php?id=2&ime=Slobodan-Ka%C5%A1%C4%87elan

 7. Bojana Jovanović, U Atini ubijen jedan od šefova škaljarskog klana, Mreža za istraživanje kriminala i korupcije, 20. januar 2020, https://www.krik.rs/u-atini-ubijen-jedan-od-sefova-skaljarskog-klana/

 8. Bojana Jovanović, Policija objavila snimak pokušaja ubistva Zvicera i hapšenja osumnjičenih, KRIK, 27. maj 2020, https://www.krik.rs/policija-objavila-snimak-pokusaja-ubistva-zvicera-i-hapsenja-osumnjicenih/

 9. Stevan Dojčinović, Skaj poruke: ubistvo na Krfu, KRIK, 7. februar 2023, https://www.krik.rs/skaj-poruke-ubistvo-na-krfu/

 10. Jelena Jovanović, Jovan Vukotić izašao iz pritvora, Vijesti, 28. jul 2020, https://www.vijesti.me/vijesti/crna-hronika/455033/jovan-vukotic-izasao-iz-pritvora

 11. Maja Živanović, Veljko Belivuk od navijača do ‘osnivača novog Zemunskog klana’, Radio Slobodna Evropa, 4. februar 2021, https://www.slobodnaevropa.org/a/hap%C5%A1enja-srbija-kriminalna-grupa-mup/31086252.html

 12. Potvrđena odluka o pritvoru za Kašćelana i ostale, RTCG, 6. maj 2021, https://rtcg.me/vijesti/crna_hronika/320149/potvrdjena-odluka-o-pritvoru-za-kascelana-i-ostale.html

 13. Jelena Jovanović, Igor i Vladimir Božović uhapšeni u Portugalu, Vijesti, 13. april 2021, https://www.vijesti.me/vijesti/crna-hronika/529731/igor-i-vladimir-bozovic-uhapseni-u-portugalu

 14. Raspisana međunarodna poternica za vođom kavačkog klana Radojem Zvicerom, Blic, 25. maj 2021, https://www.blic.rs/vesti/hronika/raspisana-medunarodna-poternica-za-vodom-kavackog-klana-radojem-zvicerom/zevhv0r

 15. Darku Šariću određen kućni pritvor, Glas Amerike, 24. decembar 2021, https://www.glasamerike.net/a/darko-saric-kucni-pritvor-droga-sudjenje/6368592.html

 16. Darko Šarić ponovo uhapšen kao šef nove kriminalne grupe, Insajder, 14. april 2022, https://insajder.net/teme/darko-saric-ponovo-uhapsen-kao-sef-nove-kriminalne-grupe

 17. Milica Vojinović, Filip Korać osuđen u Hrvatskoj na uslovnu kaznu, KRIK, 7. jun 2022, https://www.krik.rs/filip-korac-osudjen-u-hrvatskoj-na-uslovnu-kaznu/

 18. M Kosanović, Škaljarac blizak braći Roganović, učestvovao u ubistvu vođe „Delija“ ko je Goran Vlaović, Crnogorac koji je likvidiran na Pagu pred srpskom misicom, Blic, 25. avgust 2022, https://www.blic.rs/vesti/hronika/ko-je-goran-vlaovic-crnogorac-likvidiran-na-pagu/2l10b94

 19. Aleksandar Bojović, Jovan Vukotić ubijen u Turskoj, Politika, 8. septembar 2022, https://www.politika.rs/sr/clanak/516460/Jovan-Vukotic-ubijen-u-Turskoj

 20. Hapšenje „Vračaraca“: Uhapšeno 17 pripadnika kriminalne grupe povezane sa kavčanima, Vreme, 11. novembar 2022, https://www.vreme.com/vesti/hapsenje-vracaraca-uhapseno-17-pripadnika-kriminalne-grupe-povezane-sa-kavcanima/

 21. Hrvatska podigla optužnicu protiv Igora Vukotića, RTCG, 17. decembar 2022, https://www.rtcg.me/vijesti/crna_hronika/390740/hrvatska-podigla-optuznicu-protiv-igora-vukotica.html

 22. Jelena Zorić, Povratak otpisanog, Vreme, 1. decembar 2022, https://www.vreme.com/vreme/povratak-otpisanog-4/

 23. Walter Kemp, Kristina Amerhauser i Ruggero Scaturro, Aktuelne cene: Analiza tokova ljudi, droge i novca na Zapadnom Balkanu, GI-TOC, maj 2021, https://globalinitiative.net/analysis/western-balkans-crime-hotspots-3/; European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), Drug-related health and security threats in the Western Balkans, novembar 2022, https://www.emcdda.europa.eu/publications/regional-reports/drug-related-health-and-security-threats-western-balkans_en

 24. Jeremy McDermott, James Bargent, Douwe den Held i Maria Fernanda Ramírez, The cocaine pipeline to Europe, GI-TOC i InSight Crime, februar 2021, https://globalinitiative.net/analysis/cocaine-to-europe/

 25. Vukotić ima 105 „Vojnika“, a Zvicer čak 140: Rat kavačkog i škaljarskog klana u najvećem zatišju do sad, a od rečenice koju je Kašćelan izgovorio još svi drhte, Blic, 30. novembar 2021, https://www.blic.rs/vesti/hronika/vukotic-ima-105-vojnika-a-zvicer-cak-140-rat-kavackog-i-skaljarskog-klana-u-najvecem/w5gx6vh

 26. GI-TOC, Kriminalne grupe Zapadnog Balkana doprinose nasilju koje je povezano sa drogom u Ekvadoru, Bilten rizika 14, februar 2023, https://riskbulletins.globalinitiative.net/see-obs-014/sr/02-western-balkans-criminal-groups-contributing-to-drug-related-violence.html

 27. Stevan Dojčinović, Skaj poruke: ubistvo na Krfu, KRIK, 7. februar 2023, https://www.krik.rs/skaj-poruke-ubistvo-na-krfu/

 28. Tamara Krivec, Streljanje v Ljubljani: Slišali strele, videli nič. Kdo je domnevna žrtev, Večer, 20. januar 2023, https://vecer.com/kronika/streljanje-v-ljubljani-slisali-strele-videli-nic-kdo-je-domnevna-zrtev-10325526

 29. Stevan Dojčinović, How a Montenegrin Gang Used Open-Source Intelligence to Kill, OCCRP, 9. mart 2023, https://www.occrp.org/en/balkan-cocaine-wars/how-a-montenegrin-gang-used-open-source-intelligence-to-kill

 30. Intervju sa penzionisanim srpskim policajcem visokog ranga, Beograd, februar 2023. 

 31. Dmytro Replianchuk, Yevheniia Motorevska, Stevan Dojčinović i Bojana Jovanović, Ukraine Cops Implicated in Attempted Murder of Montenegrin Gangster, OCCRP, 27. jul 2021, https://www.occrp.org/en/balkan-cocaine-wars/ukraine-cops-implicated-in-attempted-murder-of-montenegrin-gangster

 32. Intervju sa penzionisanim srpskim policajcem visokog ranga, Beograd, februar 2023. 

 33. Jelena Jovanović, „Voli vas brat“: Mobilni telefoni pronađeni u specijalnom dnu šerpe koju je posjetilac krenuo da unese u zatvor, Vijesti, 20. novembar 2022, https://www.vijesti.me/vijesti/crna-hronika/631422/voli-vas-brat-mobilni-telefoni-pronadjeni-u-specijalnom-dnu-serpe-koju-je-posjetilac-krenuo-da-unese-u-zatvor

 34. Crvene potjernice za Vukotićem i Brajovićem, CDM, 22. avgust 2018, https://www.cdm.me/hronika/crvene-potjernice-za-vukoticem-i-brajovicem/

 35. Darko Šarić je uhapšen aprila 2022. godine zbog mogućeg učešća u ubistvu dva člana škaljarskog klana u julu 2020. godine iako je u to vreme bio u pritvoru. Tužilaštvo smatra da je on naredio to plaćeno ubistvo preko aplikacije Sky iz svoje ćelije u Beogradu. 

 36. Two MSC Gayane Crew Members Sentenced for Conspiracy to Smuggle $1 Billion Worth of Cocaine into the United States, U.S. Attorney’s Office, Eastern District of Pennsylvania, 2. avgust 2021, https://www.justice.gov/usao-edpa/pr/two-msc-gayane-crew-members-sentenced-conspiracy-smuggle-1-billion-worth-cocaine-united; Osuđeni Vranjanci u Rumuniji zbog krijumčarenja tone kokaina, Vranje News, 20. decembar 2020, https://www.vranjenews.rs/news/osu%C4%91eni-vranjanci-u-rumuniji-zbog-krijum%C4%8Darenja-tone-kokaina

 37. Intervju sa penzionisanim srpskim policajcem visokog ranga, Beograd, februar 2023. 

 38. GI-TOC, Dekripcija aplikacije za razmenu poruka pruža vredan uvid u kriminalne aktivnosti na zapadnom Balkanu i šire, Bilten rizika 13, septembar-oktobar 2022, https://riskbulletins.globalinitiative.net/see-obs-013/sr/01-decryption-of-messaging-app-criminal-activities.html

 39. Filip Marillović, Enkripcija u službi kriminala, Vreme, 8. decembar 2022, https://www.vreme.com/vreme/enkripcija-u-sluzbi-kriminala/

 40. Balkan arrest warrant against crime in the region, B92, 28. novembar 2011, https://www.b92.net/eng/news/crimes.php?yyyy=2011&mm=11&dd=28&nav_id=77533

 41. Objava Ministarstva unutrašnjih poslova Bugarske, 20. oktobar 2017, https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider49/default-document-library/announcement-nercisu.pdf?sfvrsn=a4eaa231_0