Sve veći migracioni pritisci na Srbiju doveli su do sukoba grupa za krijumčarenje ljudi i novih akcija za suzbijanje iregularnih migracija.

Loznica je jedno od žarišta kriminala u zapadnoj Srbiji, mesto gde se migranti okupljaju, sastaju sa krijumčarima i koriste ilegalne rute za prelazak reke Drine u Bosnu i Hercegovinu. Tamo je, 13. marta 2023. godine, avganistanski migrant pronađen mrtav sa tri prostrelne rane na grudima,1 u slučaju koji policija opisuje kao ubistvo.2 Tokom samo 10 dana u junu 2023. godine, ljudi koji žive na šumovitom području između Radanovca i Tresetišta, na granici između Srbije i Mađarske, dva puta su prijavili da su čuli pucnje iz automatskih pušaka.3 U jednom od incidenata, tri migranta su povređena.4 Ovo su samo najnoviji incidenti u talasu eskalacije nasilja u Srbiji od 2022. godine, koji se odnose na nove migracione pritiske u zemlji.

Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije registrovao je 124 127 migranata u 17 prihvatnih i azilnih centara u zemlji 2022. godine.5 Ovo je najveći broj od 2016. godine, a dvostruko je veći nego 2021. godine, kada je u centrima registrovano 60 075 migranata.6 Skoro svi dolaze iz jedne od pet zemalja: Avganistan (36%), Sirija (29%), Pakistan (12%), Maroko (8%) ili Indija (4%).7

Avganistanci, Sirijci i Pakistanci putuju u Srbiju kopnenim pravcima kroz Tursku, Bugarsku i Grčku. Najčešće ulazne tačke u Srbiju su pogranična područja sa Severnom Makedonijom i Bugarskom i, u manjoj meri, ona sa Crnom Gorom i Kosovom. Glavne izlazne tačke su na granicama sa Mađarskom i Bosnom i Hercegovinom. Dok neki ljudi ulaze u zemlju preko kopnenih granica, drugi – na primer iz Burundija, Kube, Indije, Tunisa i Turske – koristili su prednosti blagih viznih politika Srbije i leteli direktno u Beograd preko Istanbula. U prva četiri meseca 2022. godine gotovo 1 600 Tunižana je ilegalno ušlo u EU ovom rutom, dvostruko više nego u celoj 2021. godini.8

Potražnja za uslugama krijumčarenja porasla je tokom 2022. godine kako je sve veći broj migranata stizao u Srbiju u vreme kada je postajalo sve teže ući u Mađarsku. Pojačali su se potisci i nedostajao je smeštaj za migrante u Srbiji.9 Kao rezultat toga, protok ilegalnih migranata se ubrzao i krijumčarenje je postalo privlačnije.10 Policija je 2022. godine otkrila 191% više nedozvoljenih prelaza nego prethodne godine.11 Migranti u prihvatnim centrima u Srbiji sve se kraće zadržavaju – u proseku 16 dana 2022. godine, što je polovina trajanja zabeležena 2021. i 2020. godine, kada su ostajali u proseku 30 do 36 dana.12 Krijumčarske grupe obično imaju članove koji posluju u centrima u potrazi za novim migrantima od kojih mogu da profitiraju.13

Rat u Ukrajini je još jedan faktor koji je uticao na krijumčarenje ljudi. Srpske granice postale su propustljivije nakon što je rat počeo februara 2022. godine14 pošto su institucije prerasporedile resurse i bile preplavljene sa skoro 150 000 Ukrajinaca i 220 000 Rusa koji su ušli ili prošli kroz Srbiju.15

Srpski graničnici su u martu 2023. godine sprečili migranta sakrivenog ispod haube automobila da ilegalno pređe granicu sa Mađarskom.

Srpski graničnici su u martu 2023. godine sprečili migranta sakrivenog ispod haube automobila da ilegalno pređe granicu sa Mađarskom.

Foto: Uprava carina Republike Srbije

Nasilni sukobi među krijumčarima

Krijumčari očigledno postaju organizovaniji i nasilniji. Prema navodima policije, pet od 28 kriminalnih organizacija čiji su rad suzbili 2022. godine bavilo se krijumčarenjem ljudi.16 Pored toga, policija je razbila 20 grupa za krijumčarenje ljudi od 2020. do 2022. godine.17

Kao što je prikazano na slici 1, tokom proteklih 12 meseci došlo je do brojnih nasilnih incidenata koji su doveli do smrti i povreda. Oni su se skoro uvek dešavali noću, blizu granica sa Mađarskom i Bosnom i Hercegovinom, a ne ulaznim tačkama na granicama sa Severnom Makedonijom ili Bugarskom. Sukobi su se dešavali u blizini neformalnih migrantskih kampova, obično u udaljenim krajevima blizu granica, kao što su oni u Srpskom Krsturu, Martonošu, Makovoj Sedmici, Hajdukovu, Tresetištu i Malom Horgošu, ili na zapadu (Trbušnica).

Datum Žrtve Lokacija Akteri
26. jun 2023. Nema podataka o žrtvama18 U šumovitom području blizu Radanovca i Tresetišta, na granici između Srbije i Mađarske Nepoznati
24. jun 2023. Jedan migrant ubijen19 U blizini kompenzacionog bazena u Pirotu, 30 kilometara od granice sa Bugarskom Nepoznati
17. jun 2023. Tri migranta povređena20 U šumovitom području blizu Radanovca i Tresetišta, na granici između Srbije i Mađarske Nepoznati
19. maj 2023. Jedan migrant ubijen, dva povređena21 U Somboru u blizini prihvatnog centra u Šikari, 24 kilometra od granice sa Mađarskom Nepoznati
13. mart 2023. Jedan migrant ubijen22 U Loznici, tri kilometra od granice sa Bosnom i Hercegovinom Osobe iz Avganistana
8. februar 2023. Tri migranta povređena23 U subotičkoj šumi kod sela Hajdukovo, 10 kilometara od granice sa Mađarskom Osobe iz Avganistana
26. januar 2023. Tri migranta povređena24 Most na kanalu u Somboru u blizini hotela Beli Dvor, u kom migranti obično borave Osobe iz Avganistana i Sirije
24. novembar 2022. Jedan migrant povređen25 Ulica Bele Bartoka u Horgošu na putu ka graničnom prelazu sa Mađarskom26 Osobe iz Maroka i Pakistana
2. jul 2022. Jedan migrant ubijen, a osam povređeno27 Naselje Makova Sedmica kod Subotice, blizu granice sa Mađarskom Osobe iz Avganistana

Slika 1 Nasilni incidenti u Srbiji u kojima su učestvovali migranti od jula 2022. do juna 2023. godine.

Sukobi su pretežno između grupa krijumčara. Na primer, 2. jula 2022. godine dve avganistanske grupe krijumčara borile su se za kontrolu nad ključnim mestom prelaska.28 Bili su naoružani mačetama koje se mogu kupiti u lokalnim radnjama i automatskim puškama, poput kalašnjikova, koje su prokrijumčarene sa Kosova.29

Odgovor na krijumčarenje ljudi

Dok se Srbija suočava sa rastućim bezbednosnim problemima duž svojih granica, takođe mora da rešava povećan pritisak EU da pooštri viznu politiku. Srbija je uspostavila bezvizne režime za građane iz 20 država koje su na listi zemalja kojima je potrebna viza za ulazak u EU.37 Rezultat je bio porast neregularnog protoka ljudi iz nekih od tih zemalja, uključujući Burundi, Kubu, Indiju, Tunis i Tursku, koji su putovali u Srbiju, a potom i u EU bez izvršavanja viznih procedura.38 Ovo je bilo slično situaciji iz 2017. godine, kada je srpska vlada ukinula vize za državljane Irana.39

Vlada Srbije je kasnije ponovo uvela vize za četiri od pet zemalja koje je EU identifikovala kao kritične, kao što je prikazano na slici 2. Promene politike dogodile su se u oktobru 2022. godine nakon trilateralnog sastanka u Budimpešti između austrijskih, mađarskih i srpskih predstavnika visokog nivoa.40 Nakon sličnog međunarodnog pritiska 2018. godine, Srbija je ponovo uvela vize za državljane Irana.41

Država Datum početka bezviznog režima sa Srbijom Datum završetka bezviznog režima sa Srbijom
Burundi 2. jun 2018. 22. oktobar 2022.
Kuba 6. oktobar 1965. 14. april 2023.
Indija 2. septembar 2017. 1. januar 2023.
Tunis 16. jun 1965. 20. novembar 2022.
Turska 12 jul 2010.42 Još uvek na snazi

Slika 2 Status vizne politike između Srbije i zemalja za koje je EU zatražila od Vlade Republike Srbije da ukine bezvizni režim.

Vlada Republike Srbije odgovorila je na nasilne sukobe među krijumčarskim grupama racijom neformalnih migrantskih kampova i jačanjem prisustva organa sprovođenja zakona u pograničnim oblastima. Nakon svakog nasilnog incidenta, policija je pritvorila stotine migranata i prevezla ih u prihvatne centre poput onih u Preševu i Principovcu, blizu granica sa Severnom Makedonijom i Hrvatskom.43 Policija je 2022. godine organizovala najmanje šest velikih racija, na kojima su takođe zaplenjeni novac i oružje.44

U julu 2022. godine, nakon racije na mesta okupljanja u blizini Subotice, policija je preselila migrante u prihvatne centr.

U julu 2022. godine, nakon racije na mesta okupljanja u blizini Subotice, policija je preselila migrante u prihvatne centr.

Foto: Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije

Međutim, čini se da ova politika nije rešila problem. Zapravo, čak je stvorila nove mogućnosti za krijumčare. Nasilje se nastavlja, a migranti stalno dolaze, odlučni da pređu granicu u potrazi za boljim životom.45

Napomene

 1. „Videli smo dvojicu kako nose telo ubijenog“ Meštani Trbušnice o ubistvu migranta: „Lupali su na vrata jedne kuće, tražili pomoć, pa su na ulici kukali i plakali“, Blic, 14. mart 2023, https://www.blic.rs/vesti/hronika/mestani-trbusnice-o-ubistvu-migranta-kod-loznice/74d4tk3

 2. Pronađeno beživotno telo migranta u Loznici, Euronews, 14. mart 2023, https://www.euronews.rs/srbija/aktuelno/80977/pronadeno-bezivotno-telo-migranta-u-loznici/vest

 3. Šumom ponovo odjekuje rafalna pucnjava, Subotica, 26. june2023, https://www.subotica.com/vesti/sumom-ponovo-odjekuje-rafalna-pucnjava-id47013.html; Građani uznemireni pucnjavom iz šume, policija intervenisala i sprečila sukobe migrantskih grupa, Subotica, 17. jun 2023, https://www.subotica.com/vesti/gradjani-uznemireni-pucnjavom-iz-sume-policija-intervenisala-i-sprecila-sukobe-migrantskih-grupa-id46956.html

 4. Ibid. 

 5. U Srbiji prošle godine zbrinuto više od 124.000 migranata, Vlada Republike Srbije, 30. januar 2023, https://www.srbija.gov.rs/vest/680832/u-srbiji-prosle-godine-zbrinuto-vise-od-124000-migranata.php

 6. Tokom 2021. kroz prihvatne i azilne centre prošlo ukupno 68.308 migranata, Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije, 13. januar 2022, https://kirs.gov.rs/lat/aktuelno/tokom-2021-kroz-prihvatne-i-azilne-centre-proslo-ukupno-68308-migranata/3866

 7. U Srbiji prošle godine zbrinuto više od 124.000 migranata, Vlada Republike Srbije, 30. januar 2023, https://www.srbija.gov.rs/vest/680832/u-srbiji-prosle-godine-zbrinuto-vise-od-124000-migranata.php

 8. Onlajn intervju sa istraživačem iz civilnog društva u Tunisu, 22. novembar 2022. 

 9. Intervju sa Radošem Đurovićem, izvršnim direktorom i advokatom Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, Beograd, 18. novembar 2022. 

 10. Intervju sa Miroslavom Jelačić, pravnim ekspertom za migracije, Beograd, 22. novembar 2022. 

 11. Razbijeno 20 kriminalnih grupa krijumčara migranata, Politika, 18. novembar 2022, https://www.politika.rs/sr/clanak/525619/Razbijeno-20-kriminalnih-grupa-krijumcara-migranata

 12. U Srbiji prošle godine zbrinuto više od 124.000 migranata , Vlada Republike Srbije, 30. januar 2023, https://www.srbija.gov.rs/vest/680832/u-srbiji-prosle-godine-zbrinuto-vise-od-124000-migranata.php

 13. Intervju sa Radošem Đurovićem, izvršnim direktorom i advokatom Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, Beograd, 18. novembar 2022. 

 14. Ibid; Intervjui sa Miroslavom Jelačić i Nikolom Kovačevićem, pravnim stručnjacima za migracije, Beograd, 22. novembar 2022. 

 15. Od početka sukoba u Ukrajini kroz Republiku Srbiju je prošlo 148.000 državljana Ukrajine, Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije, 24. februar 2023, https://kirs.gov.rs/lat/aktuelno/od-pocetka-sukoba-u-ukrajini-kroz-republiku-srbiju-je-proslo-148000-drzavljana-ukrajine/4194; Jovana Krstić i Sonja Gočanin, Uticaj rata u Ukrajini na Srbiju u brojkama, Radio Slobodna Evropa, 2. januar 2023, https://www.slobodnaevropa.org/a/uticaj-rat-ukrajina-srbija-ekonomija-rente-inflacija-ruske-firme/32200432.html

 16. U prošloj godini u Srbiji razbijeno 28 kriminalnih grupa, zaplenjena 7,1 tona narkotika, Politika, 16. januar 2023, https://www.politika.rs/sr/clanak/532832/kriminalne-grupe-droga-mup

 17. Razbijeno 20 kriminalnih grupa krijumčara migranata, Politika, 18. novembar 2022, https://www.politika.rs/sr/clanak/525619/Razbijeno-20-kriminalnih-grupa-krijumcara-migranata

 18. Šumom ponovo odjekuje rafalna pucnjava, Subotica, 26. jun 2023, https://www.subotica.com/vesti/sumom-ponovo-odjekuje-rafalna-pucnjava-id47013.html

 19. Sukob migranata u Pirotu, jedan preminuo od povreda, Južne vesti, 24. jun 2023, https://www.juznevesti.com/Hronika/Sukob-migranata-u-Pirotu-jedan-preminuo-od-povreda.sr.html

 20. Pucnjava na granici sa Mađarskom: Sukobile se dve grupe migranata, troje ranjeno, Danas, 17. jun 2023, https://www.danas.rs/vesti/drustvo/pucnjava-na-granici-sa-madjarskom-sukobile-se-dve-grupe-migranata-dvoje-povredjenih/; Građani uznemireni pucnjavom iz šume, policija intervenisala i sprečila sukobe migrantskih grupa, Subotica, 17. jun 2023, https://www.subotica.com/vesti/gradjani-uznemireni-pucnjavom-iz-sume-policija-intervenisala-i-sprecila-sukobe-migrantskih-grupa-id46956.html

 21. Obračun dve grupe migranata, jedna osoba izgubila život, Soinfo, 20. maj 2023, https://www.soinfo.org/vesti/vest/28963/obracun-dve-grupe-migranata-jedna-osoba-izgubila-zivot/

 22. „Videli smo dvojicu kako nose telo ubijenog“ Meštani Trbušnice o ubistvu migranta: „Lupali su na vrata jedne kuće, tražili pomoć, pa su na ulici kukali i plakali“, Blic, 14. mart 2023, https://www.blic.rs/vesti/hronika/mestani-trbusnice-o-ubistvu-migranta-kod-loznice/74d4tk3; Sukob migranata u Loznici završio tragično: Pronađeno telo muškarca sa tri prostrelne rane na grudima, Pančevac, 14. mart 2023, https://www.pancevac-online.rs/256073/sukob-migranata-u-loznici-zavrsio-tragicno-pronadjeno-telo-muskarca-sa-tri-prostrelne-rane-na-grudima-foto/

 23. Dva ranjena u sukobu migranata u Subotičkoj šumi, Danas, 8. februar 2023, https://www.danas.rs/vesti/drustvo/novi-oruzani-sukob-migranata-kod-srpsko-madjarske-granice-ima-povredjenih/

 24. Srbija i nasilje: Novi oružani obračun migranata u Somboru, ima ranjenih – RTS, BBC na srpskom, 26. januar 2023, https://www.bbc.com/serbian/lat/srbija-64420534; Obračun dve grupe migranata u Somboru, dve osobe povređene, RTS, 26. januar 2023, https://www.rts.rs/vesti/hronika/5102102/migranti-obracun-pucnjava.html

 25. Srbija, nasilje i migranti: Snimak naoružanih ljudi u Horgošu, BBC na srpskom, 25. novembar 2022, https://www.bbc.com/serbian/lat/srbija-63762968; Ranjen mladić u sukobu migranata u Horgošu, privedeno 829 osoba, u pretragu uključeni helikopteri i dronovi, RTV, 25. novembar 2022, https://rtv.rs/sr_lat/vojvodina/backa/ranjen-mladic-u-sukobu-migranata-u-horgosu-privedeno-vise-od-600-osoba-u-pretragu-ukljuceni-helikopteri-i-dronovi-(video)_1394063.html

 26. Video snimke pucnjava i naoružanih muškaraca pogledajte na https://youtu.be/_NfVGfn-HaI

 27. Mihaela Šljukić Bandović, Bez odgovora ko je iz policije bio umešan u krijumčarenje migranata, Istinomer, 23. jul 2022, https://www.istinomer.rs/analize/bez-odgovora-ko-je-iz-policije-bio-umesan-u-krijumcarenje-migranata/

 28. Intervju sa istraživačkim novinarom iz Srbije, Beograd, 24. novembar 2022. 

 29. Ibid. 

 30. Intervju sa Miroslavom Jelačić, pravnim stručnjakom za migracije iz Srbije, Beograd, 22. novembar 2022; intervju sa Radošem Đurovićem, izvršnim direktorom i advokatom Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila iz Srbije, Beograd, 18. novembar 2022; intervju sa Nikolom Kovačevićem, pravnim stručnjakom za migracije iz Srbije, Beograd, 22. novembar 2022. 

 31. Toma Todorović, Celo preduzeće za autobuski prevoz angažovano u krijumčarenju migranata, Politika, 23. februar 2023, https://www.politika.rs/sr/clanak/539269/Celo-preduzece-za-autobuski-prevoz-angazovano-u-krijumcarenju-migranata

 32. Skup građana u Horgošu – meštani strahuju, čekaju reakciju nadležnih, Pannon RTV, 25. novembar 2022, https://pannonrtv.com/rovatok/vesti-na-srpskom/skup-gradana-u-horgosu-mestani-strahuju-cekaju-reakciju-nadleznih

 33. Ksenija Pavkov, Ispod površine: U mreži, N1, 20. februar 2023, https://n1info.rs/video/ispod-povrsine/ispod-povrsine-dokumentarni-film-u-mrezi/

 34. Issa Ziadia, Immigration through Serbia, the new hope for the youth of Tataouine, Inkyfada, 5. septembar 2022, https://inkyfada.com/en/2022/09/05/immigration-serbia-new-hope-youth-tataouine/; Stephen Quillen, Tunisia’s migrants face new roadblock in popular smuggling route to Europe, Al-Monitor, 27. januar 2023, https://www.al-monitor.com/originals/2023/01/tunisias-migrants-face-new-roadblock-popular-smuggling-route-europe#ixzz7wrjVD9mM

 35. Intervju sa istraživačkim novinarom, Beograd, 24. novembar 2022. 

 36. Pogledajte https://youtu.be/ZdhUs8QWWGw i https://youtu.be/g6x2dZsk8dE

 37. Ove države su Jermenija, Azerbejdžan, Bahrein, Belorusija, Bolivija, Kina, Kuba, Gvineja Bisao, Indija, Indonezija, Jamajka, Kirgistan, Kuvajt, Kazahstan, Mongolija, Oman, Katar, Rusija, Surinam i Turska. Srbija je uvela bezvizni režim sa zemljama poput Tunisa ili Indije koje ili nisu priznale Kosovo kao nezavisnu državu ili su povukle svoje priznanje, kao što je Burundi. 

 38. Evropska komisija, Fifth report under the visa suspension mechanisms, 6. decembar 2022,https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0715R(01)&from=EN

 39. Odluka o ukidanju viza za državljane Islamske Republike Iran, Ambasada Republike Srbije Varšava – Republika Poljska, 22. avgust 2017,http://www.warsaw.mfa.gov.rs/lat/consularservicestext.php?subaction=showfull&id=1504094176&ucat=117&template=MeniENG&

 40. Hungarian-Serbian-Austrian migration summit pleads for joint measures, Hungary Today, 4. oktobar 2022, https://hungarytoday.hu/hungarian-serbian-austrian-migration-summit-pleads-for-joint-measures/

 41. Mladen Lakic, Serbia blames system’s ‘abuse’ for restoring visas for Iranians, Balkan Insight, 11. oktobar 2018, https://balkaninsight.com/2018/10/11/serbia-reinstates-visas-for-iranians-10-11-2018/

 42. Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o uzajamnom ukidanju viza izmenjen je u Beogradu 7. septembra 2022. godine. Pogledajte https://www.srbija.gov.rs/vest/en/193654/serbia-turkey-sign-several-cooperation-agreements.php

 43. U policijskoj akciji pronađeno više stotina migranata, Pannon RTV, 7. februar 2022, https://pannonrtv.com/rovatok/vesti-na-srpskom/u-policijskoj-akciji-pronadeno-vise-stotina-migranata; Sofija Bogosavljev, Velika akcija policije u više gradova u Srbiji pronađeno 668 iregularnih migranata, Blic, 15. mart 2022, https://www.blic.rs/vesti/hronika/velika-akcija-policije-pronadeno-668-iregularnih-migranata/vccw5z4; Dragan Kostić i Sonja Gočanin, Nova policijska akcija protiv migranata, Radio Slobodna Evropa, 25. novembar 2022, https://www.slobodnaevropa.org/a/policija-migranti-srbija/32148889.html

 44. Načelnik granične policije: Uhapšeni oficir iz Avganistana komandant Badri brigade, imao pratnju, RTS, 30. decembar 2022, https://www.rts.rs/lat/vesti/drustvo/5073679/nacelnik-granicna-policija-hapsenje-oficir-avganistanska-vojska-migranti-subotica.html

 45. Migranti se neprestano vraćaju u Horgoš, Pannon RTV, 15. februar 2022, https://pannonrtv.com/rovatok/vesti-na-srpskom/migranti-se-neprestano-vracaju-u-horgos